Eastland Project (Kenya): treballar bé per generar ocupació.

Treballar millor, ajudar a treballar i donar treball. Són els motius que mouen “Eastland Project”, una iniciativa on estudiants, dirigents de petites i mitjanes empreses, i persones de recursos escassos milloren les seves perspectives de futur.

Alex i Thomas en un seminari sobre negocis en ISBI.

"Strathmore Educational Trust" és una organització de fins benèfics que pretén promoure iniciatives d’educació a Kenya. Després d’engegar "Strathmore College" l’any 1961, "Strathmore School" el 1977, i "Strathmore University" el 2002, ara ha llançat el “Eastlands project”.

Moltes petites i mitjanes empreses de Kenya no creixen -i per tant no generen més ocupacions- per la manca de coneixements dels seus dirigents sobre la gestió d’una empresa i per mancança d’habilitats tecnològiques.

"Eastland Project" s’ha proposat oferir-los formació en aquestes dues àrees perquè augmentin el seu negoci i, d’aquesta manera, puguin donar més treball. Com altres iniciatives similars, els impulsors s’han inspirat en els ensenyaments de sant Josepmaria sobre la millora del treball personal i el benefici que reporta a la societat.

El projecte a Kenya es divideix en quatre línies d’acció:

1) El “ISBI: Informal Sector Business Institute”, que ajuda a dirigents de microempreses amb nocions bàsiques de gestió i d’informàtica;

2) El “Youth Programme”: que ensenya als joves a cercar treball, i els dóna formació en valors humans i coneixements tecnològics;

3) El “The Information Communication Technology”: que ofereix l’aprenentatge de programes informàtics senzills a gent amb molt pocs recursos;

4) I “EC: The Eastlands Centre”: educació per a nens de primària i secundària.

A més a més, l'Eastland Project atén especialment els estudiants menys afavorits econòmicament i que moltes vegades no poden seguir formant-se després d’acabar l’escola.

Agustin fent classes en una de les seus del 'Eastlands Centre'.

“ISBI”

El primer programa ofereix als seus alumnes –dirigents de petites empreses- coneixements sobre comptabilitat, màrqueting, gestió, anglès per a negocis, nocions d’ètica professional i informàtica. Al final del curs, han d’elaborar un pla empresarial i demostrar que és sostenible.

Fins ara, més de 300 empresaris s’han acollit a aquest programa.

Un d’ells és Benjamin Omondi. Solter, de 29 anys, des de fa 7 anys dirigeix una empresa de reciclatge d’escombraries que dóna treball a 3 persones. Posseeix 4 contenidors per transportar les deixalles. L’empresa té 300 clients i guanya uns 500 $ mensuals. Recentment, va realitzar l'ISBI.

“El curs m’ha ajudat a 4 coses –diu Benjamí-: he millorat la relació amb els clients, ara faig publicitat de l’empresa, sóc més rigorós en el pagament dels deutes, i comptabilitzo per separat les despeses pròpies i les despeses de l’empresa. Des que ho aplico, la meva clientela ha augmentat un 25%”.

“THE YOUTH PROGRAMME”

Estudiants de l'«Eastlands Project».

Iniciat al maig de 2007, aquest programa ha acollit ja 50 joves. En 170 hores de classe, aprenen coneixements bàsics d’informàtica (110 hores), d’educació en valors (40), i de gestió empresarial (20). En finalitzar el curs, cada alumne realitza un pla empresarial i escriu el seu currículum vitae. Així mateix, cada estudiant realitza unes pràctiques professionals en alguna empresa.

“THE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PROGRAMME”

Des de 2006, més de 2.500 persones de pocs recursos econòmics han acudit a aquest programa de 90 hores de durada. Amb el suport de Microsoft Corporation –que va facilitar el programa i alguns professors-, els estudiants van adquirir algunes habilitats informàtiques que els permetrà entrar amb més facilitat en el mercat de treball.

“EASTLANDS CENTRE”

Finalment, en la quarta iniciativa d’aquest projecte més de 350 escolars de Nairobi acudeixen a la seu d’«Eastlands project» per rebre ajuda en els estudis. Aprenen a assimilar les matèries, resolen els seus dubtes gràcies a l’assessorament de voluntaris i reben cursos de desenvolupament del caràcter.

Nois de Secundària en una activitat d’estudi durant les vacances.

Els organitzadors són conscients que la millora acadèmica dels nois també suposa una millora de la seva perspectiva vital. Millors resultats a l’escola van acompanyats de millor comportament a casa, d’honestedat amb els amics, etcètera.

EL FUTUR D’«EASTLANDS PROJECT»

Els organitzadors estan recaptant fons per construir l'Eastlands College of Technology, un edifici que pugui acollir els quatre projectes abans esmentats.