Una oficina d'informació per a Catalunya i Andorra

Respondre les peticions dels periodistes, emetre continguts i contextualitzar les activitats de l'Opus Dei en el marc de l'Església catòlica. Això és el que procura fer l'oficina d'informació.

Opus Dei - Una oficina d'informació per a Catalunya i Andorra

L'Oficina d'Informació de la Prelatura de l'Opus Dei a Catalunya i Andorra, amb seu a Barcelona, es proposa donar un servei professional que inclou respondre de forma ràpida i completa les peticions específiques de periodistes que desitgin informar sobre l'Opus Dei i esdeveniments relacionats; emetre notícies i material gràfic sobre la prelatura; proporcionar context per a permetre situar les activitats de l'Opus Dei en el marc de l'Església catòlica; i facilitar el contacte per a possibles entrevistes personals.

Hi ha oficines d'informació de l'Opus Dei als països on hi ha centres de la prelatura.

Per la seva naturalesa, l'Oficina d'informació treballa principalment amb periodistes. Els altres usuaris d'aquesta web interessats a rebre informació podeu escriure a l'adreça de contacte [email protected] .