Antoni Pujals, nou vicari secretari central de l'Opus Dei

El nou prelat de l'Opus Dei, Mons. Fernando Ocáriz, ha nomenat els membres del Consell general, organisme que, juntament amb l'Assessoria central, li assisteix al govern pastoral de la prelatura.

Amb l'aprovació dels participants al tercer congrés electiu de l'Opus Dei, el nou prelat ha nomenat Mons. Mariano Fazio (Buenos Aires, 1960) vicari general i al sacerdot Antoni Pujals i Ginebreda (Terrassa, 1955) vicari secretari central. Antoni Pujals va ser vicari de l'Opus Dei a Catalunya des de 2002 fins al 2016.

El prelat ha nomenat també tres vicesecretaris, un prefecte d'estudis i un administrador general per a l'atenció dels diferents àmbits de la tasca formativa i apostòlica dels homes de l'Opus Dei: iniciatives amb la joventut, evangelització de la família, formació teològica i espiritual , etc. Es tracta de: Javier de Juan (nascut a Pamplona, Espanya, el 1975), vicesecretari; Carlos Cavazzoli (Buenos Aires, Argentina, 1962), vicesecretari; Matthew Anthony (San Luis, Estats Units, 1972), vicesecretari; Luis Romera (Barcelona, 1962), prefecte d'estudis; i Julien Nagore (nascut a Pamplona el 1951 i resident a París des de jove), administrador general.

També s'han nomenat els delegats regionals en les diverses circumscripcions en què es divideix geogràficament el treball apostòlic de la prelatura, que actualment són 49. Procedeixen de més de 30 nacions.

Amb el congrés acabat, el prelat també ha nomenat al sacerdot Javier Yániz (Barcelona, 1976) director espiritual i a Mons. Carlos Nannei (Santa Fe, Argentina, 1945), procurador davant la Santa Seu. Ambdós col·laboren directament amb el Consell. El director espiritual ajuda al prelat en l'orientació espiritual dels fidels de la prelatura i en qüestions de doctrina i litúrgia. Entre les seves funcions està l'acompanyament als socis de la Societat Sacerdotal de la Santa Creu, una associació de clergues intrínsecament unida a la prelatura de l'Opus Dei. Per la seva banda, el procurador s'ocupa més directament de les relacions de la prelatura amb la Santa Seu.

D'esquerra a dreta: Julien Nagore, Carlos Cavazzoli, Antoni Pujals i Lucas Niklison.