Benet XVI: catequesi sobre sant Pau

Des del 28 de juny de 2008 fins al 29 de juny de 2009, l'Església ha celebrat un any jubilar dedicat a sant Pau. Benet XVI ha dedicat diverses audiències generals dels dimecres a sant Pau esgranant la seva personalitat.

Opus Dei - Benet XVI: catequesi sobre sant Pau

El Sant Pare en parlar de sant Pau ens diu: “ En veure sant Pau, podríem formular així la pregunta de fons: Com es produeix la trobada d’un ésser humà amb el Crist? En què consisteix la relació que es deriva d'ell? La resposta que dóna sant Pau es pot dividir en dos moments. En primer lloc, sant Pau ens ajuda a comprendre el valor fonamental i insubstituïble de la fe. (...)

En reflexionar sobre què vol dir justificació no per les obres sinó per la fe, hem arribat al segon element que defineix la identitat cristiana descrita per sant Pau en la seva vida. Aquesta identitat cristiana consta precisament de dos elements: no buscar-se a si mateix, sinó revestir-se del Crist i lliurar-se amb el Crist, per a participar així personalment en la vida del Crist fins a submergir-se en ell i compartir tant la seva mort com la seva vida.”

Benet XVI en una d’aquestes audiències recorda que : “Sant Pau ens ensenya també una altra cosa important: diu que no pot haver-hi oració autèntica sense la presència de l'Esperit en nosaltres. En efecte, escriu: “L 'Esperit ajuda també la nostra feblesa; perquè nosaltres no sabem què hem de demanar per a pregar com cal, però el mateix Esperit intercedeix amb gemecs inefables i el qui escruta els cors sap quin és el voler de l'Esperit, com és segons Déu que intercedeix pels sants. " (Rm 8, 26-27).

En el 2006, Benet XVI, en parlar dels apostols, ja va dedicar quatre audiències a sant Pau que també recullim junt amb les d'aquesta nova catequesi sobre l'Apòstol dels Gentils amb motiu de l'Any Paulí.

25 d'octubre de 2006. Pau: perfil de l’home i de l’apòstol
08 de novembre de 2006. Pau: la centralitat de Crist
15 de novembre de 2006. Pau: l'Esperit als nostres cors
22 de novembre de 2006. Pau: la vida a l'Església
2 de juliol de 2008. L’ambient religiós i cultural de sant Pau
27 d'agost de 2008. La vida de sant Pau abans i després de Damasc
3 de setembre de 2008. La conversió de sant Pau
10 de setembre de 2008. La concepció paulina de l’apostolat
24 de setembre de 2008. Sant Pau i els Apòstols
1 d'octubre de 2008. El concili de Jerusalem i la controvèrsia d'Antioquia
8 d'octubre de 2008. Què sabia sant Pau del Jesús terrenal?
15 d'octubre de 2008. La dimensió eclesiològica del pensament de sant Pau
22 d'octubre de 2008. La divinitat de Crist en la predicació de sant Pau
29 d'octubre de 2008. La teologia de la creu en la predicació de sant Pau
5 de novembre de 2008. La resurrecció de Crist en la teologia de sant Pau
12 de novembre de 2008. La parusia en la predicació de sant Pau
19 de novembre de 2008. La justificació en l’ensenyament de sant Pau
26 de novembre de 2008. La doctrina de la justificació. De la fe a les obres
3 de desembre de 2008. El pecat original en els ensenyaments de sant Pau
10 de desembre de 2008. El paper dels sagraments
7 de gener de 2009. Ha arribat el temps del culte veritable
14 de gener de 2009. La força de l'Església ve de Crist
28 de gener de 2009. Escriptura i Tradició. L’estructura de l'Església
4 de febrer de 2009. El martiri de sant Pau