Les Assemblees regionals, o Setmanes de treball, de l'Opus Dei

Algunes preguntes i respostes: Què són les Assemblees regionals o les Setmanes de treball de l'Opus Dei? Quan van començar? Com es connecten les Assemblees regionals amb el centenari de l'Opus Dei? Com participar-hi?

1. Què són les Assemblees regionals?

Les Assemblees regionals, anomenades també Setmanes de treball, són una eina prevista als Estatuts de l'Opus Dei (nn. 162-170) perquè a cada circumscripció s'estudiïn els temes més rellevants per a la formació i la missió apostòlica dels seus membres, i es faci balanç del temps transcorregut des de l'assemblea anterior (n. 162). Tenen lloc cada deu anys i les convoca el vicari regional per mandat del Prelat (n. 164). Són un instrument consultiu, que permet recollir les reflexions i opinions de totes les persones de l'Obra per impulsar el treball apostòlic a cada país i a cada moment històric.

La fase inicial, en què es fomenta una àmplia participació, consisteix en la preparació d'experiències, suggeriments, propostes, etc. per part dels fidels de la prelatura, cooperadors i amics sobre el tema proposat (n. 167).

Conclosa la fase inicial, que com a mínim ha de durar dos mesos, comença una fase de recopilació i síntesi de totes les propostes realitzades, així com de les propostes dels qui participen en la fase final, per elaborar el document de treball per a la reunió conclusiva (n. 168).

Al cap d'un mes com a mínim s'obre la fase conclusiva, amb la reunió presencial dels convocats (n. 166) sota la presidència del Prelat o el seu delegat (n. 165).

Les conclusions de l'assemblea s'envien al Prelat (n. 169); amb la seva aprovació són matèria per al govern ordinari de la circumscripció i resulten de gran rellevància per a la preparació dels congressos generals ordinaris, que tenen lloc cada vuit anys per estudiar l'estat de la Prelatura i proposar accions de govern (n. 133).

2. Quan van començar?

La descripció dels inicis es recull a l'article “Las semanas de trabajo en los años fundacionales” publicat a la revista Studia et Documenta de l'Institut Històric Sant Josepmaria.

Sant Josepmaria va convocar la primera el 1943, a Madrid, en què van participar 16 persones; en el cas de les dones, la primera va tenir lloc el 1948. Des de llavors s'han celebrat amb certa regularitat a cada circumscripció.

3. Com es connecten les Assemblees regionals amb el centenari de l'Opus Dei?

En aquesta ocasió, les Assemblees regionals seran un instrument per fer possible la participació de tothom en la preparació del centenari —que se celebrarà a partir del 2028—. Es vol afavorir una reflexió a les persones de l'Opus Dei, cooperadors i amics sobre com contribuir a donar resposta als desafiaments del temps present des de l'esperit de l'Opus Dei i com celebrar el centenari a cada lloc.

4. Com participar-hi?

Des de l'origen, sant Josepmaria va entendre la importància de la participació de tothom, i així està expressat al punt 167 dels Estatuts. A cada regió es comunicarà el mode de participació i la metodologia, que s'articularà al voltant de diferents modalitats: conversa, activitats de formació, reunions en grup, etc., de manera que tothom tingui l'oportunitat de participar-hi.