Què és una prelatura personal?

L’Opus Dei és una prelatura personal de l'Església des del 28 de novembre del 1982. Però què vol dir això? Com es crea una prelatura? Des de quan hi ha prelatures personals?

Una prelatura personal és una part de l'Església Catòlica, en el sentit que està composta per uns fidels determinats i es troba estructurada de manera jeràrquica, amb un prelat que és el seu cap i el principi d’unitat i amb sacerdots i diaques que col·laboren amb ell.

L’element específic de les prelatures personals és que promouen la vida cristiana i la tasca evangelitzadora de l'Església d’una manera complementària a la de les diòcesis, a les quals continuen pertanyent els fidels que formen part d’una Prelatura personal.

Per a saber-ne més
Totes les preguntes i respostes
Des des del punt de vista jurídic