Number of articles: 1

Послание

Всеки човек може да срещне Христос на работното място, в семейния живот, както и в другите обичайни дейности.

Opus Dei