Number of articles: 1

Често задавани въпроси за Опус Деи

Какво е Опус Деи? Какво предлага Опус Деи? Какво е святост? Какво означава да освещаваш труда си? Какви са другите основни характерни черти на духовността на Опус Деи? Каква институция е Опус Деи?

Opus Dei