Значението на празника Богоявление

Ние също като мъдреците сме видели витлеемската звезда; и Господ желае чрез нас да достигне до всички души, за да им дари своята утеха и спасение.

„Богоявление” означава поява или проява на Бог. Празнуваме с радост явяването на Господа пред очите на всички народи. То е олицетворено от мъдреците, които идват от Изток. След пастирите Господ се явява и на тези тайнствени персонажи. На Богоявление Бог открива чрез звездата Своя Единороден Син на народите.

И хората също откриват "красотата на Бога, който е дошъл на земята за всички, защото всяка нация, всеки език и всеки народ обичани от Него. …"(Папа Франциск, Проповед, 06.01.2019).

Новороденото дете е Месията, обещан на израилтяните, но неговата изкупителна мисия се разпростира върху всички народи на земята. "Днес празнуваме Христос, който е целта на търсенията на народите, които са жадни за спасение"( Папа Бенедикт , Проповед, 06.01.2007).

Евангелието разказва, че мъдреците " като влязоха в къщата, намериха Младенеца с майка Му Мария и паднаха, та Му се поклониха" (Мат. 2:11). В тяхното поклонение са представени милиони хора от всички краища на земята, които, призовани от Бог, желаят и те да се поклонят пред Исус. Това е пълният смисъл на пророчеството на пророк Исая, който казва: "Дигни се, светлей, Иерусалиме: защото дойде твоята светлина и слава Господня изгря над тебе. " (Ис. 60:1). Пророкът отправя гласа си към светия град, който е символ на Църквата, към новия Йерусалим, светлината на народите. От всички краища ще дойдат царе и народи, привлечени от блясъка на Църквата. Като майка и наставница на всички народи, тя ги приема в лоното си и ги представя пред Христос като скъпоценен дар.

От поклонението на мъдреците са изминали повече от двадесет века и това дълго шествие на хора от цял свят едва сега започва. "Всички краища на земята ще си спомнят и ще се върнат при Господа; всички племена на народите ще се поклонят пред Тебе" (Пс. 21:28). Евангелизаторската дейност на първите християни е била много въздействаща, те са успели да разпространят вярата в целия свят; хвърлили са семето и плодовете не са закъснели. Оттогава насам към Исус и към Дева Мария са се обръщали все нови поколения и продължават да го правят. По същия начин и ние идваме от всички географски ширини, от всички раси и езици. " Подигни очи и погледай наоколо; те всички се събират, идат при тебе; твоите синове отдалеч идат…" (Ис 60,4).

" Нужно е многократно да се повтори, че Исус не призова само една група привилегировани, а дойде да открие на всички всеобхватната любов на Бог. Всички хора са обичани от Бог и от всички Той очаква любов. От всички – каквито и да са техните лични качества, тяхното социално положение, тяхната професия или длъжност. Обикновеният всекидневен живот не е нещо, което да няма стойност– навсякъде човек може да срещне Христос, Който ни призовава да се оприличим на Него, за да осъществим – всеки на своето място – Неговата божествена мисия.

Бог ни призовава - чрез случките от ежедневието, чрез страданията и радостите на хората, които ни обкръжават, чрез човешките стремежи на нашите приятели, чрез дребните наглед неща от семейния живот. Бог ни призовава също и чрез големите проблеми, конфликти и задачи, присъщи на всяка историческа епоха, в които се фокусират силите и мечтите на голяма част от човечеството." (Св. Хосемария, Да срещнеш Христос, пар. 110).

Нашата мисия е същата като на първите християни: "Ние сме пратени при хората от нашето съвремие. Нито една душа не трябва да бъде изключена от обсега на нашата обич: "за всички станах всичко" (1 Кор. 9:22). Не можем да живеем, пренебрегвайки грижите и нуждите на хората" (Св. Хосемария, Писмо 06.05.1945).

Ние също като мъдреците сме видели витлеемската звезда; и Господ желае чрез нас да достигне до всички души, за да им дари своята утеха и спасение.