Припомни си

Припомни си, о, милостива Дево Марийо

Припомни си, о, милостива Дево Марийо,

че никога

не се е чувало някой да е търсил твоята помощ,

да те е молил за покровителство,

а да е бил пренебрегнат от теб.

Насърчен от тази увереност, се обръщам към теб,

о, Майко Божия и Дево на Девиците;

аз, грешникът, прибягвам към теб и,

сърдечно просълзен, падам пред нозете ти,

за да търся милост от Бога.

О, Майко на Вечното Слово – нашия Господ Исус Христос, -

не отхвърляй молитвените ми слова,

но чуй ги милостиво и ги удовлетвори. Амин.