Годишнина от основаването на Опус Деи

На 02 октомври 1928 година в Мадрид Хосемария Ескрива получава вдъхновение от Бог да основе Опус Деи - път за освещаване на човека в професионалната работа и в изпълнението на обикновените християнски задължения.

Мисията, която Бог поверява на св. Хосемария се състои в това да възвести отново на Църквата една стара, но забравена истина: евангелското съвършенство е за всички; всички християни – без значение на възраст, пол, раса, житейски статус или положение – са призвани към святост. И ставало въпрос не само за това да се възвестява тази истина, а тя да стане приложима най-вече за миряните: светът, в който те са били призвани да живеят, не е пречка, а призвание; трудът не е препятствие, а самата материя на светостта на миряните.

За пръв път в историята, с оглед на пълнотата на християнския живот, въпросът за работата ставал централен: „За по-голямата част от хората светостта се състои в освещаването на работата, в това да се освещаваш в работата и да освещаваш другите чрез работата, осъществявайки така срещата с Бог по пътя на живота”.

„Да се опитваш да бъдеш най-добрият във всичко, също в професията си” – именно този идеал предлагал Хосемария и винаги щял да го изисква от приятелите и учениците си не за да подхранва суетата, а за да се отнасят сериозно с Този, Когото обичат повече от всичко друго: този, който обича, би искал да може да подари най-доброто, а работата е първият подарък, който човекът трябва да предложи на Бог. Не може да му подари незавършен или нескопосан подарък.

Понякога обяснявал, почти като под форма на обичайна реплика: „Ако ми кажат, че еди-кой си е мое добро чедо – добър християнин – но е лош обущар, какво да правя с него? Ако не се постарае да изучи добре занаята си и да го практикува старателно, няма да може да го освети, нито да го предложи на Господ”. И винаги най-близките му сътрудници наблюдавали у Ескрива една дълбока почит и дълбоко възхищение към всяка добре свършена работа, съчетани с върховна незаинтересованост относно външния престиж на някои по-възвишени или по-представителни профес ии.

Освещаването на работата е основната характеристика на духа на Опус Деи. На тази тема св. Хосемария често е говорел в своите проповеди, между които има и една специално посветена на труда. Тя е поместена в книгата „Приятели на Бог”.

А в книгата „Бразда” четем тази мисъл, с която основателят на Опус Деи много добре обобщава християнската визия за работата: „Трудът е първото призвание на човека и Божия благословия. Грешат онези, които за жалост го смятат за наказание. Бог, най-благият баща, е поставил първия човек в земния Рай, за да работи” (Бразда, 482).