Бразда, 1994

През 1994г. редакторът на вестник „Истина” Иван Теофилов пише тази статия по случай първото българско издание на „Бразда”. Книгата бързо се разпространява във всички католически енории осигурявайки духовна храна на много благочестиви души. Двадесет години по-късно (през 2014г.) „Фондация Комунитас” издава отново „Бразда” с леки корекции и допълнения, и в момента тя се предлага на книжния пазар от книжарниците „Хеликон” и „Анджело Ронкали”.

След световноизвестния „Път" на блажения Хосемария Ескрива де Балагуер чрез Софийско-Пловдиската епархия, печат „Свети Никола"ООД, София, 1994 г., ни поднася нови хиляда бисера, нанизани в една удивителна огърлица, наречена "Бразда". Тя ще даде на всеки желаещ да вникне в тънкостите на "духовния занаят" поводи за дълбок размисъл, а след размисъла - и вземане на съобразени с възможностите на всеки твърди и трайни решения. "Време е вече да направиш нещо, което си струва усилието." (775) "Стани и ходи! Вземи решение... все още имаш време да се освободиш от комплекси и мнителност, от отвращение и скрупули, ако, с Божията благодат, слушаш Неговите вдъхновения." (782) Браздата, от която са изровени тези ценни бисери, е прокарана по целия житейски път на всеки християнин. "Направи да се позная: да позная себе си и да позная Тебе." (273) Нещо повече, БРАЗДАТА прекосява житейския път и на всеки, който в добрия тон следва да спазва нормите на елементарното човешко поведение: "Докато непрестанеш да тълкуваш недобросъвестно намеренията на другите, ти нямаш правото да изискваш да бъдеш разбран." (635) ,"Непрекъснато повтаряш, че са нужни корекции, че е необходима промяна. Добpe... промени себе си!" (636)

Извън взаимоотношенията "християнин - Бог" и "християнин - общество" за автора изключително важни са и проблемите, касаещи взаимоотношенията "християнин - Църква" и "християнин - иноверци", "Само за въпроси относно вярата и морала съществува един неоспорим критерий: този на нашата Майка Църквата." (275)

"Колко жалка е душата на онзи, който пази ревниво един "списък на грешките" !... С такива нещастници е невъзможно да се живее." (738)

И още няколко думи, които не би трябвало да ни оставят равнодушни: "Как можем да искаме да приближим към Светата Цьрква онзи, който няма нашата вяра, след като види презрението, с което се отнасят помежду си онези, които се наричат Христови после- дователи?" (751)

Всяка книга е преди всичко четиво. Тази, която ще стане настолна книга заедно с "Път", трябва извън това да бъде изорана с ум и сърце, защото е "Бразда".

Авторът й бл. Хосемария Ескрива е световноизвестният основател на Опус Деи (Божие дело) - едно движение, заляло не само католическия свят и прокламирало възможното участие на иноверци и нехристияни в Божието дело (Оpus Dei).

На младите си приятели блаженият Хосемария често повтарял: «Мина времето, когато милосърдие значеше да дадеш няколко дребни монети и стари дрехи. Днес трябва да дадеш сърцето и живота си."

Почина на 26 юни 1975 г. в Рим, а на 17 май 1992г. бе причислен към лика на блажените. Той обичаше човеците, всички човеци: бедни и богати, болни и здрави, вярващи и невярващи. "Кръвта Христова е пролята за всяка душа!" - убеждение, което даде тласък на целия му живот, а животът му бе и продължава да е светъл лъч за мъже и жени. Те следват примера му, като служат във всекидневието си единствено на Бога, на Светатa Църква и на своя ближен.

Иван ТЕОФИЛОВ

В. „Истина”, брой 4, април 1994г.