Vad är en medarbetare?

Vad är en medarbetare?

Opus Deis medarbetare är män och kvinnor som, utan att tillhöra prelaturen, hjälper till med olika verksamheter såsom utbildning, sjukvård, sociala och kulturella projekt osv. tillsammans med prelaturens medlemmar.

Medarbetarna har ordet