Number of articles: 6

Pristojnosti prelata Opus Dei

V tem članku so opisane pristojnosti prelata Opus Dei glede laikov in duhovnikov, inkorporiranih v prelaturo.

Del prelado del Opus Dei

Osebna prelatura

S pravnega vidika je Opus Dei osebna prelatura v katoliški Cerkvi. Prelature so hierarhično urejene in imajo za cilj uresničevanje posebnih pastoralnih dejavnosti.

Osebna prelatura

Mesto v katoliški Cerkvi

Duhovno izobraževanje, ki ga nudi Opus Dei, dopolnjuje delo krajevnih cerkva. Kdor postane član Opus Dei, še naprej ostaja vernik škofije, ki ji pripada.

Osebna prelatura

Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.

Osebna prelatura

Kaj so osebne prelature?

Osebne prelature so cerkvene ustanove, predvidene na Drugem vatikanskem koncilu in v Zakoniku cerkvenega prava ter se ustanovijo z namenom, da bi z veliko prilagodljivostjo vršile določene pastoralne aktivnosti. Člani osebnih prelatur ohranijo svojo pripadnost lokalnim cerkvam, oziroma škofijam, na katerih ozemlju živijo.

Opus Dei

Katere so specifične značilnosti osebne prelature Opus Dei?

Opus Dei je osebna prelatura mednarodnega obsega; sestavljajo jo prelat, lastni duhovniki in laiki (moški in ženske). Duhovniki Prelature izhajajo iz laiških članov. Duhovniki in laiki efektivno sodelujejo pri poslanstvu širjenja ideala svetosti sredi sveta in še posebej spodbujajo posvečevanje dela.

Opus Dei