Kaj je osebna prelatura?

Osebna prelatura je del katoliške Cerkve, v smislu, da jo sestavljajo določeni verniki in ima hierarhično strukturo s prelatom, ki je njen vodja in počelo edinosti, ter duhovniki in diakoni, ki z njim sodelujejo.

Pogosta vprašanja o osebnih prelaturah
Opus Dei - Kaj je osebna prelatura?Prof. Carlos José Errázuriz Mackenna, avtor odgovorov na vprašanja.

Specifično za osebne prelature je to, da širijo krščansko življenje in evangelizacijsko poslanstvo Cerkve na način, ki je dopolnilen delu škofij, katerim verniki, vključeni v osebno prelaturo, še naprej pripadajo.

Dopolnilnost osebnih prelatur je lahko odgovor na različne razloge, vedno pa v zvezi z delom za duhovno dobro vernikov. Lahko se, na primer, zgodi, da se v želji po večji udeležbi izseljencev v življenju Cerkve organizira prelatura z duhovništvom, ki je pripravljeno za to, da oskrbi njene specifične potrebe; ali pa se zgodi, kot v primeru prelature Opus Dei, da neka stvarnost v Cerkvi, ki se rodi iz karizme (t. j. iz božjega daru Cerkvi), v sebi združuje lastnosti, značilne za osebno prelaturo.