Prelatovo sporočilo (1. april 2020)

Pred začetkom velikega tedna in v teh trenutkih tolikšnega trpljenja nas msgr. Fernando Ocáriz vabi, naj gledamo Kristusa na križu, ki nas rešuje in je vir upanja.

Opus Dei - Prelatovo sporočilo (1. april 2020)

Predragi, naj Jezus varuje moje hčere in sinove!

Bliža se velikonočno tridnevje, dnevi, ko nas bo liturgija vodila h kontemplaciji velikih skrivnosti božje ljubezni do nas. V teh trenutkih trpljenja, ki ga po vsem svetu povzroča pandemija, se pogosto ozirajmo h križanemu Jezusu. Glejmo v tistem svetem križu, kot nam je dejal papež 27. marca, sidro rešitve, ki preprečuje brodolom. Od tam Jezus razsvetljuje smisel trpljenja in nam celo daje odkrivati, da s pomočjo njegove milosti zmoremo ohraniti veselje; še več, velikokrat ga lahko na novo pridobimo: Gaudium in Cruce!

V teh dneh doživljamo, kako se človeška solidarnost, zlasti če je oblikovana po ljubezni, razdaja v velikodušnem služenju drugim: ob bolnikovi postelji, za trgovinsko blagajno, pri skrbi za lastno družino, mnogokrat zaprto v prostor z nekaj kvadratnimi metri … Veliko molímo za ljudi, ki umirajo, za bolne – tudi za vernike Dela – in za njihove družine. Obračajmo se h Gospodu z molitvijo hvaležnosti za mnoge, ki še naprej zagotavljajo te in druge nepogrešljive oblike oskrbe: s tem pričujejo, da je v srcu družbe navzoč duh služenja.

Naj nam tesnoba ali strah ne odvzameta miru, kajti, kot je zapisal sv. Pavel, Kristus je naš mir! (prim. Ef 2,14). V bolj ali manj težkih okoliščinah, v katerih živimo, polagajmo svoje zaupanje v božjo ljubezen do vsakega človeka: On ve več in nikogar ne zapusti. Sveti Jožefmarija nas na to spominja: »Kakšno zaupanje, kakšen oddih in kakšen optimizem vam bo sredi težav dajalo zavedanje, da ste otroci Očeta, ki vse ve in vse zmore« (Pismo 9. 1. 1959). S to gotovostjo, položeno predvsem v Gospoda – in ne samo v naše moči – bo vsakdo s svojimi talenti lahko doprinesel k veselju drugih, ki bo vselej združljivo s trpljenjem in s solzami.

Vabim vas, da izkoristite priložnosti, ki nam jih nudi tehnologija, za spremljanje obredov velikega tedna skupaj s papežem. V naslednjih dneh vam bom preko spleta poslal še nekaj razmišljanj o teh skrivnostih, ki jih bomo obhajali, da bi na ta način mogli moliti skupaj in biti bolj povezani.

Z vso ljubeznijo vas blagoslavlja

vaš oče

Rim, 1. april 2020