Number of articles: 13

Tema a 17-a: Liturgia și Sacramentele în general

Liturgia creștină este în mod esențial „actio Dei”, care ne unește cu Isus prin Duhul Sfânt (cf. Ex. Ap. Sacramentum caritatis, nr. 37).

Texte de doctrină creștină

Tema a 16-a: Cred în învierea morților și în viața veșnică

Acest adevăr afirmă plenitudinea nemuririi la care este menit omul; de aceea amintește de demnitatea persoanei, în special a trupului său.

Texte de doctrină creștină

Tema a 15-a: Biserica și statul

Mântuirea înfăptuită de Cristos și, în consecință, misiunea Bisericii, se adresează omului în integritatea sa, deci ca persoană care trăiește în societate.

Texte de doctrină creștină

Tema a 14-a: Istoria Bisericii

Biserica continuă și dezvoltă în istorie misiunea lui Cristos, condusă de Duhul Sfânt. În istoria Bisericii există o întrepătrundere între divin și uman.

Texte de doctrină creștină

Tema a 13-a: Cred în comuniunea sfinților și în iertarea păcatelor

Biserica este „communio sanctorum”: o comunitate a tuturor celor care au primit harul regenerator al Duhului Sfânt, prin care sunt copii ai lui Dumnezeu și frați și surori ai lui Isus Cristos.

Texte de doctrină creștină

Tema a 12-a: Cred în Duhul Sfânt. Cred în Sfânta Biserică Catolică

Duhul Sfânt îi unește strâns pe credincioși cu Cristos, astfel încât ei formează un singur trup, Biserica, în care există o diversitate de membri și de funcții.

Texte de doctrină creștină

Tema a 11-a: Învierea, înălțarea și a doua venire a lui Isus Cristos

Învierea lui Cristos este un adevăr fundamental al credinței noastre, așa cum spune Sfântul Paul (cf. 1 Cor 15,13-14). Prin acest eveniment, Dumnezeu a inaugurat viața lumii viitoare și a pus-o la dispoziția omenirii.

Texte de doctrină creștină

Tema a 10-a: Patimile și Moartea pe Cruce

Isus a murit pentru păcatele noastre (cf. Rom 4,25) pentru a ne elibera de ele și pentru a ne răscumpăra pentru viața divină.

Texte de doctrină creștină

Tema a 9-a: Întruparea

Este demonstrația prin excelență a iubirii lui Dumnezeu pentru omenire, întrucât cea de-a doua Persoană a Sfintei Treimi – Dumnezeu – devine părtaș la natura umană în unitatea persoanei.

Texte de doctrină creștină

Tema a 8-a: Isus Cristos, Dumnezeu și om adevărat

Isus Cristos și-a luat natura umană fără a înceta să fie Dumnezeu: El este Dumnezeu adevărat și om adevărat.

Texte de doctrină creștină