Toţi uniţi cu Papa, să mergem la Isus prin Maria

Oferă-ţi rugăciunea, ispăşirea şi fapta în acest scop: ut sint unum – pentru ca noi toţi, creştinii, să fim aceeaşi voinţă, aceeaşi inimă, acelaşi spirit: pentru ca omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! – toţi uniţi cu Papa, să mergem la Isus prin Maria.

Texte pentru meditație

Oferă-ţi rugăciunea, ispăşirea şi fapta în acest scop: ut sint unum – pentru ca noi toţi, creştinii, să fim aceeaşi voinţă, aceeaşi inimă, acelaşi spirit: pentru ca omnes cum Petro ad Iesum per Mariam! – toţi uniţi cu Papa, să mergem la Isus prin Maria. (Forja, 647)

Toţi uniţi cu Papa, să mergem la Isus prin Maria. <i data-verified=

Nimeni altul nu o poate face în locul meu

A venit ora de a ne întreba: împărtăşesc setea de suflete a lui Cristos? Mă rog pentru Biserică, din care fac parte şi în care trebuie să realizez o misiune specifică, pe care nimeni altul nu o poate face în locul meu? A sta în Biserică este deja mult: dar nu ajunge. Trebuie să fim Biserică, pentru că Mama noastră nu mai trebuie să fie niciodată străină, afară, departe de gândurile noastre cele mai profunde.

(Biserica Mama noastră, 33)

Împărtăşesc setea de suflete a lui Cristos? Mă rog pentru Biserică, din care fac parte şi în care trebuie să realizez o misiune specifică, pe care nimeni altul nu o poate face în locul meu? A sta în Biserică este deja mult: dar nu ajunge.

Toţi trebuie să ne simţim responsabili

În Biserică este o diversitate de ministere, dar scopul este unul singur: sfinţirea oamenilor. Şi la această obligaţie participăm într-un oarecare mod toţi creştinii, prin caracterul primit cu Sacramentele botezului şi al mirului. Toţi trebuie să ne simţim responsabili de această misiune a Bisericii, care este aceeaşi misiune a lui Cristos. Cine nu simte zel pentru mântuirea sufletelor, cine nu caută cu toate forţele sale de a face ca numele şi doctrina lui Cristos să fie cunoscute şi iubite, nu va putea înţelege apostolicitatea Bisericii. (Biserica Mama noastră, 32)

Marea este un pic neliniştită... Se va calma, nu vă neliniştiţi! Şi când Isus a mers spre barcă, barca a părut să se scufunde. Barca lui Petru nu se scufundă!

Mare este dorința ta de a iubi Biserica, cu atât mai mare cu cât se agită mai mult cei care vor s-o urâțească. - Și asta îmi pare foarte coerent: Biserica nu este ea Mama ta? (Brazdă, 354)

Marea este un pic neliniştită... Se va calma, nu vă neliniştiţi! Şi când Isus a mers spre barcă, barca a părut să se scufunde. Barca lui Petru nu se scufundă! (Sf. Josemaría) (S. Bernal, Însemnări despre viaţa Fondatorului Opus Dei)

Trebuie să iubim mult Biserica, pe Papă, oricine ar fi. Cereţi-I Domnului să fie eficient serviciul nostru pentru Biserica Lui şi pentru Sfântul Părinte (Sf. Josemaría, 26 iunie 1975) (Salvador Bernal, Însemnări despre viaţa Fondatorului Opus Dei)

Împotriva îmbătrânirii spiritului

Fidelitate. Pentru mine, aggiornamiento înseamnă mai presus de toate acest lucru: fidelitate. Un soţ, un soldat, un administrator este totdeauna un soţ cu atât mai bun, un soldat cu atât mai bun, un administrator cu atât mai bun cu cât de fidel ştie să facă faţă în fiecare moment, în faţa fiecărei noi împrejurări din viaţa lui, fermelor angajamente de dragoste şi de dreptate pe care şi le-a asumat cândva. Această fidelitate delicată, operativă şi constantă - care este dificilă, cum este dificilă orice aplicare a principiilor în realitatea mutabilă a contingentului - este, de aceea, cea mai bună apărare a persoanei împotriva îmbătrânirii spiritului, a aridităţii sufletului şi a anchilozei mintale.

Aggiornamiento al Bisericii - acum, ca în oricare altă epocă - este fundamental acest lucru: o reafirmare plină de bucurie a fidelităţii Poporului lui Dumnezeu faţă de misiunea primită, faţă de Evanghelie.

La fel se întâmplă în viaţa instituţiilor, în particular în viaţa Bisericii, care urmează nu un precar proiect al omului, ci un proiect al lui Dumnezeu. Răscumpărarea, salvarea lumii este lucrarea fidelităţii pline de dragoste şi filiale a lui Isus Cristos - şi a noastră cu El - faţă de Voinţa Părintelui Ceresc care L-a trimis. De aceea, aggiornamiento al Bisericii - acum, ca în oricare altă epocă - este fundamental acest lucru: o reafirmare plină de bucurie a fidelităţii Poporului lui Dumnezeu faţă de misiunea primită, faţă de Evanghelie. (Conversații, 1)