Suntem fiii lui Dumnezeu

Sprijină-te pe filiaţia divină. Dumnezeu este un Tată, – Tatăl tău! – plin de afecţiune, de o infinită iubire

Sprijină-te pe filiaţia divină. Dumnezeu este un Tată, – Tatăl tău! – plin de afecţiune, de o infinită iubire.

—Cheamă-L adesea cu numele de Tată şi spune-i, numai Lui, că Îl iubeşti foarte mult! Că te simţi mândru şi puternic de a fi fiul său.

Forja, 331

Domnul nostru a venit să aducă pacea, vestea cea bună, viaţa tuturor oamenilor. Nu numai celor bogaţi, şi nici numai celor săraci. Nu numai celor înţelepţi, nu numai celor naivi. Tuturor. Fraţilor, pentru că toţi suntem fraţi, fiii ai aceluiaşi Tată, Dumnezeu. Pentru care nu este decât o rasă. Rasa fiilor lui Dumnezeu. Nu este decât o culoare: culoarea fiilor lui Dumnezeu. Şi nu este decât o limbă: cea care ne vorbeşte la inimă şi minte şi, fără sunetele cuvintelor, ne face să-l cunoaştem pe Dumnezeu, şi ne face să ne iubim reciproc.

Este Isus care trece, 106

Copiii... cum se străduiesc să ei se poarte cu demnitate atunci când părinţii lor sunt de faţă!

Şi fiii de regi, în faţa tatălui lor, regele, cum se străduiesc să păstreze demnitatea regală!

Şi tu... nu ştii oare că te afli mereu în faţa Marelui Rege, Tatăl tău, Dumnezeu?

Drum, 265

„Părinte – îmi spunea flăcăiandrul acela (ce s-o fi ales de el?), bun student de la Centrală – , mă gândeam la ce mi-aţi spus dumneavoastră... că sunt fiu al lui Dumnezeu! Şi m-am surprins mergând pe stradă cu corpul «îngâmfat» şi mândru pe dinăuntru... fiu al lui Dumnezeu!“

L-am sfătuit, stăpân pe conştiinţă, să-şi cultive „mândria“.

Drum, 274

Pe pământ nu este decât o rasă: cea a fiilor lui Dumnezeu. Toţi trebuie să vorbim aceeaşi limbă, cea care ne învaţă Tatăl nostru care este în ceruri, limba dialogului lui Isus cu Tatăl, limba care se vorbeşte cu inima şi mintea, cea pe care o folosiţi acuma în rugăciunea voastră. Este limba sufletelor contemplative, a acelora care ştiu să fie spirituali pentru că sunt conştienţi de filiaţiunea lor divină; o limbă care se exprimă în mii de impulsuri ale voinţei, în atâtea iluminări radioase ale inteligenţei; în afectele inimii, în hotărârile de a duce o viaţă dreaptă, sfântă, bucuroasă şi străbătută de pace.

Este Isus care trece, 13