Operele complete ale Sfântului Josemaría

În articolul „Opera scrisă și predicarea Sf. Josemaría Escrivá de Balaguer” (‘Studia et Documenta’, 3, 2009, pag. 203-276), profesorul José Luis Illanes arată că paginile scrise de mâna Sfântului Josemaría sunt mai multe decât titlurile publicate

José Luis Illanes

În articolul „Opera scrisă și predicarea Sfântului Josemaría Escrivá de Balaguer” (Studia et Documenta, 3, 2009, pag. 203-276), profesorul José Luis Illanes arată că paginile scrise de mâna Sfântului Josemaría sunt mai multe decât titlurile publicate până acum.

Proiectul, echipa, metoda

Institutul Istoric al Sfântului Josemaría Escrivá de Balaguer, de la înființarea sa de către prelatul Opus Dei în anul 2001, are, printre altele, misiunea de a pregăti, după criterii științifice, editarea operelor complete ale Sfântului Josemaría. Pentru a întreprinde proiectul, s-a constituit o comisie coordonatoare, alcătuită din 9 persoane.

După ce a studiat ansamblul operei scrise a întemeietorului Opus Dei, comisia numită a hotărât să își orienteze munca către pregătirea edițiilor critice care oferă un text sigur, alături de o introducere istorică și comentarii care ajută la îmbogățirea lecturii, de aceea operele colecției de față s-au numit “edițiile critico-istorice”.

Colaboratorii

În paralel cu această muncă pregătitoare, s-a ajuns la un acord cu Fundația Studium (Madrid), instituția care deține copyright-ul acestei colecții și totodată administrează drepturile de autor ale scrierilor Sfântului Josemaría, și cu Editura Rialp, din Madrid, care și-a asumat sarcina de a publica colecția. Astfel au rămas stabilite condițiile pentru publicarea colecției.

Ținta: Colecția completă

Autograf al Sf. Josemaría pentru Ricardo Fernández Vallespín: "Madrid, 29-V-33. Que busques a Cristo. Que encuentres a Cristo. Que ames a Cristo."

Pentru a proceda în mod sistematic, textele diferite ale fondatorului Opus Dei au rămas adunate în cinci serii:

I. Opere publicate: cărți și alte scrieri deja publicate.

II. Opere nepublicate: texte ale Sfântului Josemaría care se pot considera opere în sensul strict, adică, unități redacționale destinate de autorul său să fie răspândite, dar nu au fost încă făcute publice. Spre exemplu, documentele îndreptate către credincioșii Opus Dei denumite Instrucțiuni și Scrisori.

III. Epistolar: corespondența personală.

IV. Autografe: însemnări separate cu reflecții personale, scheme de predicare și alte scrieri analoge.

V. Predicare orală: reconstruire a predicării Sfântului Josemaría începând de la scheme sau însemnări luate de cei care l-au auzit sau prin înregistrări pe suport magnetic.

Coperte ale celor 3 opere ale Sf. Josemaría, publicate în colecția istorică-critică

Primele roade

Munca la ediția critico-istorică a început cu prima serie, din care s-au publicat deja 3 volume: Camino (Drum) (2002), Santo Rosario (Sfântul Rozariu) (2010) și Conversaciones con Monseñor Escrivá de Balaguer (Conversații cu Mons. Escrivá de Balaguer) (2012). În curând vor apărea atât Es Cristo que pasa (Este Isus care trece) și La Abadesa de Las Huelgas (Abatele de las Huelgas), cât și un volum cu Discursuri și un altul cu Scrieri variate, în care se vor culege texte de diferite genuri (omilii, articole, interviuri și conferințe) publicate original separat. Se pregătește de asemenea ediția uneia dintre operele postume ale Sfântului Josemaría, Prietenii lui Dumnezeu. Mai târziu se va începe și cu Calea crucii, Brazda și Forja.

În momentul de față, s-a început să se lucreze la a doua serie: se găsește în curs de elaborare un volum cu Instrucțiuni și un altul cu meditații.