Prieteni ai lui Dumnezeu

Publicate postum în 1977, aceste 18 omilii ating temele mari ale spiritualităţii creştine după lumina fondatorului Sf. Josemaría.

Publicate postum în 1977, aceste 18 omilii ating temele mari ale spiritualităţii creştine după lumina fondatorului Sf. Josemaría.

Măreţia vieţii zilnice, darul libertăţii, importanţa virtuţilor umane, umilinţa, dezlipire, castitate, rugăciunea, credinţa, speranţa, caritatea, apostolatul... Şi mereu cu profunditatea cunoscută şi claritatea stilului. Aşa încât s-ar putea califica un cântec pentru viaţa obişnuită.

Se adresează de fapt la credincioşii obişnuiţi. Dar acestora le face propuneri de înaltă contemplaţie, convins că toţi pot şi trebuie să tindă la sfinţenie fără excepţie:

„Mai întâi o rugăciune jaculatorie, apoi o alta, şi încă o alta... deoarece această fervoare apare insuficientă, pentru că cuvintele sunt sărace... şi atunci intervine intimitatea divină, privirea fixă în Dumnezeu, fără oprire şi fără a mai obosi. În timp ce dezvoltăm cu perfecţiunea maximă posibilă, deşi cu erorile noastre şi cu limitele noastre, îndatoririle proprii condiţiei noastre şi ale muncii noastre, sufletul ar vrea să fugă. Se îndreaptă către Dumnezeu, ca fierul atras de forţa magnetului. Începem să-l iubim pe Isus într-un mod mai eficace, cu o dulce palpitaţie”.

„La care titlu să se sprijine creştinul pentru a promova în viaţa sa aspiraţii atât de angajante?” se întreba Mons. Alvaro del Portillo. „Răspunsul este ca un motiv care se întoarce şi se reîntoarce, insistent, în cursul acestor omilii: îndrăzneala umilă a aceluia care, sărac şi slab, ştie însă să fie fiul lui Dumnezeu”.

Peste 400.000 de copii sunt vândute în 21 de limbi.

Ediție în limba română