O asociație de clerici

Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci este o asociație de clerici intrinsec unită cu Prelatura Opus Dei.

Are ca scop promovarea sfințeniei preoților seculari în îndeplinirea misiunii de slujire a Bisericii, după spiritul și practica ascetică a Opus Dei. Este alcătuită din preoți încardinați în prelatură și alți clerici încardinați în respectivele biserici locale. La ora actuală, numără 4.000 de asociați. Președintele este Prelatul Opus Dei.

Preoții diecezelor care aderă la Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci continuă încardinați în propria dieceză: depind exclusiv de episopul lor – nihil sine episcop, expresie a Sfântului Ignațiu Antiohiei, de care își amintea des Sfântul Josemaría – și nu sunt în niciun fel sub jurisdicția Prelatului Opus Dei.

Conciliul Vatican II a recomandat promovarea asociațiilor care să poată să dea un ajutor frățesc adecvat preoților (cfr. Decretul Presbyterorum Ordinis nr. 9); așa cum se citește în Codul de drept canonic (cn. 278, 2): se acordă „o importanţă mare mai ales acelor asociaţii care (…) își promovează sfinţenia prin exercitarea ministeriului şi favorizează unirea dintre ei şi Episcopul propriu”.

Ajutorul spiritual pe care îl oferă Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci visează îmbunătățirea vieții interioare a asociaților, stimularea fidelității în împlinirea îndatoririlor lor preoțești, întărirea unității fiecăruia dintre ei cu episcopul său și fraternitatea cu ceilalți preoți (Sfântul Josemaría în carteaColocvii, nr. 69).

Cursurile de formare pe care le primesc asociații sunt asemănătoare celor pe care le oferă prelatura laicilor ei, ținând cont de dimensiunea specifică a formării preoțești (cfr. Presbyterorum Ordinis, nr. 9, Pastores dabo vobis, nr. 70-81 și Îndrumarul pentru ministerul și viața preoților din Congregația pentru Cler) și sunt complementare, fără a se suprapune cu indicațiile despre formarea permanentă pe care le dă episcopul preoților din dieceza sa. În acest fel, asociații pot primi îndrumare spirituală personală, cursuri de doctrină sau asceză, zile de reculegere etc., astfel organizate încât să nu se suprapună muncii lor pastorale.

Mesajul Opus Dei și preoții

Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci are ca scop promovarea sfințeniei preoților seculari conform spiritului și practicii ascetice a Opus Dei (cfr. Sf. Ioan Paul al II-lea, Const. Ap. Ut sit, 28.11.1982, preambul și art. I). Preoții încardinați în diecezele respective aderă la Societate – mișcati de o chemare divină, la fel ca ceilalți credincioși ai Opus Dei – ca să găsească sprijin și zel în căutarea sfințeniei în ministerul preoțesc, care cuprinde toate dimensiunile vieții lor.

De fapt, mesajul Opus Dei despre sfințirea muncii profesionale se îndreaptă, de asemenea, către preoții seculari, căci „îndrăznim să spunem că, pentru preoți munca cu care trebuie să se sfințească și să-i sfințească pe ceilalți, este slujirea preoțească a Pâinii și Cuvântului” (A. de Fuenmayor, V. Gómez-Iglesias, J.L. Illanes, El itinerario jurídico del Opus Dei, Eunsa, Pamplona 1989, pag. 289).

Acest mesaj implică o conștientizare radicală a exigențelor de sfințenie și de apostolat derivate din botez și mai apoi revigorate prin hirotonire preoțească, în deplină conformitate cu propria condiție diecezană. Preoții din Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci primesc de la Opus Dei ajutor sufletesc și, mai ales, un spirit care îi conduce să valorifice darul preoției ministeriale în biserică, descoperind în toate împrejurările vieții chemarea continuă de a se întâlni cu Dumnezeu, după exemplul lui Isus Cristos, și angajarea din iubire spre slujirea oamenilor, mai ales a celor nevoiași.