Asociaților și colaboratorilor

Cel care cere să fie admis în Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci, o face datorită unei profunde convingeri de a fi chemat de Dumnezeu să caute sfințenia în mijlocul lumii, conform spiritului Opus Dei.

Un grup de asociați cu Prelatul Opus Dei.

Chemarea este aceeași și unică pentru toți asociații, iar angajarea pentru a căuta sfințenia trebuie să fie identică. Așadar, nu există grade de apartenență, ci diferite circumstanțe care se reflectă în disponibilitatea pentru a participa și a colabora la activitățile Societății.

- Membrii numerari și coajutori provin din credincioșii laici ai prelaturii (respectiv membrii numerari și asociați) care, după ce au primit o pregătire adecvată, primesc hirotonirea sacră. Se aderă la Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci chiar în momentul diaconatului.

- Aderarea ca asociat sau supranumerar, în cazul preoților încardinați deja în diferite dieceze, depinde de posibilitatea de a colabora cu asociația (mai ales ajutându-i sufletește pe ceilalți preoți diecezani), după circumstanțele personale permanente legate de sănătate sau de caracter, după ocupațiile pastorale și obligațiile familiale etc.

Acești preoți, în mod logic, aparțin exclusiv prezbiteriului diecezelor lor respective. În niciun fel nu aparțin clerului Prelaturii – alcătuit numai de cei încardinați în aceasta –, nu au niciun legământ ierarhic cu prelatura, nici nu depind de niciun superior ecleziastic al Opus Dei.

Cu preşedintele Societăţii Sacerdotale a Sfintei Cruci, care este Prelatul Opus Dei, au o relație de tip asociativ. Adică, președintele nu are nicio putere de conducere asupra asociaților diecezani care aderă la Societate, ci doar funcțiile pe care le are cine conduce o asociație de clerici. De aceea, preoții Societății încardinați în dieceze lor respective, având aceeași chemare de a trăi spiritul Opus Dei la fel ca și credincioșii laici ai Prelaturii, nu sunt deloc sub jurisdicția Prelatului.

În Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci, există doar o disciplină normală care este în vigoare în orice tip de asociație, provenind din obligația de a ține și de a cultiva propriile norme și obiceiuri, care se referă numai la viața spirituală.

Legătura juridică și afectivă cu dieceza în care sunt încardinați și cu ceilalți membri din prezbiteriu rămâne reîntărită, fiindcă spiritul pe care îl primesc când se apropie de Opus Dei îi duce să căute sfințenia creștină și perfecțiunea umană tocmai în îndeplinirea loială a îndatoririlor preoțești.

Cei care cer aderarea la Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci trebuie să se distingă prin dragostea lor față de dieceză, pentru ascultarea și devotamentul lor față de episcop, zelul pentru a promova chemările la seminar și alte instituții ale Bisericii și dorința de a îndeplini cu perfecțiune obligațiile ministeriale. În același timp, trebuie să promoveze în mod pozitiv fraternitatea între toți membrii din prezbiteriile respective, la fel ca și comuniunea ierarhică cu propriul episcop și cu ceilalți păstori ai Bisericii, în mod special cu Pontiful Roman.

Există și preoți care, fără a fi membri ai Societății Sacerdotale a Sfintei Cruci, asistă la cursurile de formare care se țin și colaborează la apostolatele Prelaturii și ale Societății cu rugăciunea lor, cu pomenile și, dacă este posibil, cu munca pastorală. Sunt cei numiți colaboratori.