Cerințe și aderare

Pot cere aderarea ca asociați sau supranumerari ai Societății Sacerdotale a Sfintei Cruci, preoții (și diaconii care își declară explicit intenția de a fi sfințiți preoți) încardinați în dieceze diferite.

Candidații obișnuiesc să participe o perioadă de timp la întâlniri de formare pe care le oferă Societatea.

Pentru a fi admiși, trebuie să conștientizeze faptul că au primit chemarea lui Dumnezeu pentru a căuta sfințenia după spiritul Opus Dei. Acest lucru implică, de pildă: dragoste față de dieceză și unire cu toți membrii prezbiteriului diecezan, ascultare și venerație față de episcopul propriu, evlavie, studiu al științei sacre, zel pentru suflete și spirit de sacrificiu, efort pentru a promova chemări și imbold pentru a îndeplini cu perfecțiune sarcini ministeriale.

Cererea de aderare se îndeplinește printr-o scrisoare către Președintele General. Înainte de acest demers, candidații obișnuiesc să participe o perioadă de timp la întâlniri de formare pe care le oferă Societatea pentru a cunoaște și pentru a se identifica cu spiritul Opus Dei, pentru a discerne vocația și a asimila semnificația precisă a chemării. Studenții seminarelor care nu au fost încă sfințiți diaconi, dacă presimt această chemare a lui Dumnezeu și au aceste condiții necesare, pot cere aderarea la Societatea Sacerdotală a Sfintei Cruci ca aspiranți (nu vor putea niciodată să fie încardinați în Prelatura Opus Dei).

Acești nu aparțin din punct de vedere juridic societății, nici nu dobândesc datoriile corespunzătoare, dar participă la cursuri de formare, fără a interfera în niciun fel cu cele pe care le au la seminar sau în dieceză.

În formarea pe care o primesc, de obicei se subliniază că, la fel ca ceilalți seminariști, trebuie să-și asculte întru totul de superiori și participe la activitățile seminarului, ajutându-și colegii prin exemplul lor de evlavie și de efort pentru a-și sfinți munca. Și le amintește că Superiorul lor este și va fi mereu episcopul propriu și că o însușire esențială a chemării Opus Dei se concretizează în iubirea – manifestată Ordinariului diecezan - opere et veritate – și în unirea cu ceilalți preoți.