"Pracuj z radością"

Jeśli twierdzisz, że chcesz naśladować Chrystusa... a zbywa ci czasu, to chodzisz drogami letniości. (Kuźnia, 701)

Praca zawodowa – również praca w domu jest zawodem pierwszej kategorii – świadczy o godności istoty ludzkiej, jest okazją do rozwijania własnej osobowości; węzłem łączącym z innymi; źródłem dochodów; środkiem przyczyniania się do poprawy społeczeństwa, w którym żyjemy, do wspierania postępu całej ludzkości... – Dla chrześcijanina te perspektywy stają się jeszcze głębsze i szersze, gdyż praca – którą przyjął na siebie Chrystus jako rzeczywistość odkupioną i odkupieńczą – zamienia się w środek i w drogę do świętości, w konkretne zadanie, które mamy uświęcać i które nas uświęca. (Kuźnia, 702)

Pracuj z radością, w pokoju, w obecności Boga. – W ten sposób wykonasz swoje zadanie, również ze zdrowym rozsądkiem: wytrwasz do końca, choćbyś się czuł wyczerpany, wykonasz je dobrze... i twoje uczynki spodobają się Bogu. (Kuźnia, 744)

Powinieneś przez cały dzień prowadzić ciągłą rozmowę z Panem, którą mogą podsycać także zdarzenia pojawiające się w twojej pracy zawodowej. – Udawaj się w myśli do Tabernakulum... i ofiarowuj Panu pracę, którą właśnie wykonujesz. (Kuźnia, 745)