"Czy rozmawiałem z Nim?"

Może przerazi cię słowo „medytacja”. – Przypomina ci stare, oprawione na czarno książki, szmer westchnień lub modłów brzmiących jak monotonne zawodzenie... Ale to nie jest medytacja. Medytować to znaczy rozważać, kontemplować myśl, że Bóg jest Twoim Ojcem, a ty Jego dzieckiem potrzebującym pomocy; a potem dziękować Mu za to, czego ci już udzielił, i za wszystko, co ci jeszcze da. (Bruzda, 661)

Do twojego codziennego rachunku sumienia: czy pozwoliłem, żeby minęła jakaś godzina bez rozmowy z moim Ojcem, Bogiem...? Czy rozmawiałem z Nim z miłością synowską? – Potrafisz! (Bruzda, 657)

Jedyny sposób poznania Jezusa: obcować z Nim! W Nim znajdziesz zawsze Ojca, Przyjaciela, Doradcę, Współpracownika we wszystkich szlachetnych działaniach twojego codziennego życia... – A dzięki temu obcowaniu zrodzi się Miłość. (Bruzda, 662)

„Zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi i...”. Skuteczna była modlitwa Kleofasa i jego towarzysza. – Jakaż byłaby szkoda, gdybyśmy ty i ja nie umieli „zatrzymać” Jezusa, który przechodzi! Jak bardzo żal, jeżeli nie prosimy Go, aby pozostał! (Bruzda, 671)

Teksty św. Josemarii na e-mail

email