Zamknięcie wstępnego etapu procesu kanonizacyjnego Dory del Hoyo

Spokój, pokój, pragnienie wierności. To cechy, które charakteryzowały Dorę del Hoyo i którymi potrafiła zarażać ludzi wokół siebie. Zostało to podkreślone przez prał. Javiera Echevarríę na zakończenie pierwszego etapu procesu kanonizacyjnego Służebnicy Bożej Dory del Hoyo.

Prałat Opus Dei, biskup Javier Echevarría, przewodniczył na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża ceremonii zamknięcia wstępnego etapu procesu kanonizacyjnego Dory del Hoyo. Podkreślił w swoim wystąpieniu „Spokój, pokój, który przekazywała swoją obecnością, pomagając być wiernym w drodze naśladowania Pana”.

Odniósł się również do „jej profesjonalizmu, szacunku i uwagi, które miała wobec wszystkich ludzi i jak naturalnie stawiała czoła różnym problemom, które się pojawiały”. Te cnoty ludzkie u Dory były ożywiane wiarą, nadzieją i miłością, które miała od Boga.

W ciągu ostatnich czterech lat, życie, cnoty i opinia świętości Dory del Hoyo (1914-2004) były badane przez trybunał Prałatury Opus Dei, który przesłuchał licznych świadków, którzy mieli okazję spotkać się z Dorą.

Zebrana dokumentacja zostanie przekazana Stolicy Apostolskiej; a konkretnie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Ona to właśnie, w pierwszym kroku, sprawdzi, czy proces został opracowany zgodnie z Prawem, a jeśli tak, zadeklaruje jego ważność. Potem, postulator przygotuje positio – prezentację cnót Dory i biografii, w oparciu o świadectwa i dokumenty – która zostanie przekazana do badań i późniejszego sądu przez tę dykasterię Ojca Świętego. Jeżeli orzeczenie o świętości Służebnicy Bożej będzie korzystne, Papież zadeklaruje, że żyła heroicznie cnotami chrześcijańskimi.

Na podstawie zebranej dokumentacji zostanie przygotowana positio, biografia i prezentacja jej cnót.

Dora del Hoyo zajmowała się zawodowo zadaniami domowymi w momencie, gdy odkryła przesłanie uświęcania zwykłego życia, które głosił św. Josemaría Escrivá de Balaguer. Wstąpiła do Opus Dei w 1946 i ze swą kompetencją zawodową, radością i hojnym oddaniem, przyczyniła się do rozprzestrzenienia wartości dobrze wykonywanej pracy z miłości do Boga i do bliźniego, wśród młodych ludzi z bardzo różnych środowisk.

*****

Dora del Hoyo Alonso urodziła się 11 stycznia 1914 roku w Boca dei Huérgano (León, Hiszpania). W 1940 przeniosła się do Madrytu, by pracować jako pomoc domowa, poznając w tym czasie św. Josemaríę. Od grudnia 1946 mieszkała w Rzymie, gdzie przeprowadziła się na prośbę założyciela Opus Dei.

Zmarła 10 stycznia 2004 r. Jej doczesne szczątki spoczywają w kościele prałackim Najświętszej Maryi Panny Królowej Pokoju w Rzymie, w tym samym miejscu gdzie spoczywają szczątki założyciela, św. Josemaríi Escrivy de Balaguera, i jego pierwszego następcy, bł. Álvaro del Portillo, odzwierciedlając w ten sposób, w jaki sposób Dora była na służbie temu, co Kościół powierzył Opus Dei.

18 czerwca 2012 bp Javier Echevarría, Prałat Opus Dei, rozpoczął w Rzymie jej proces kanonizacyjny. Podczas ceremonia Prałat przypomniał: „Jestem coraz bardziej przekonany podstawowej roli, jaką ta kobieta odegrała i odegra w życiu Kościoła i społeczeństwa. Pan wezwał Dorę del Hoyo by zajmowała się zajęciami podobnymi do tych, którymi żyła Maryja Panna w domu w Nazarecie”.