Modlitwa do Dory

Ukazał się nowy obrazek z modlitwą za wstawiennictwem Dory del Hoyo, pierwszej numerarii pomocniczej Opus Dei (1914-2004). Modlitwa przeznaczona jest do odmawiania prywatnego.

Służebnica Boża
DORA DEL HOYO

Modlitwa
do prywatnego odmawiania

Panie nasz, Ty powołałeś Twoją służebnicę Dorę do tych zajęć, które wykonywała Najświętsza Maryja Panna w domu w Nazarecie, pomóż mi odnajdywać Ciebie w sytuacjach każdego dnia i roztaczać wokół siebie ciepło rodzinne, jakie ona niosła swoją radosną i pełną wyrzeczenia pracą, wypełniając na uczanie świętego Josemaríi.

Obdarz chwałą Twoją służebnicę Dorę i przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę... (wymień swoją prośbę).Amen

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, ze nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Obrazek Dora Model 1 PDF

Obrazek Dora Model 2 PDF