Modlitwa do Dory

Ukazał się nowy obrazek z modlitwą za wstawiennictwem Dory del Hoyo, pierwszej numerarii pomocniczej Opus Dei (1914-2004). Modlitwa przeznaczona jest do odmawiania prywatnego.

Modlitwa do ...

Służebnica Boża
DORA DEL HOYO

Modlitwa
do prywatnego odmawiania

Panie nasz, Ty powołałeś Twoją służebnicę Dorę do tych zajęć, które wykonywała Najświętsza Maryja Panna w domu w Nazarecie, pomóż mi odnajdywać Ciebie w sytuacjach każdego dnia i roztaczać wokół siebie ciepło rodzinne, jakie ona niosła swoją radosną i pełną wyrzeczenia pracą, wypełniając na uczanie świętego Josemaríi.

Obdarz chwałą Twoją służebnicę Dorę i przez jej wstawiennictwo udziel mi łaski, o którą Cię proszę... (wymień swoją prośbę). Amen

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, ze nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.


Obrazek Dora Model 1 PDF

Obrazek Dora Model 2 PDF