Dora del Hoyo - Biografia

Urodziła się w 1914 roku w Boca de Huergano (Hiszpania). Przy okazji pracy w Akademiku Moncloa poznała św. Josemarię i w 1946 roku poprosiła o przyjęcie do Opus Dei. Dora była z zawodu pomocą domową i wykonywała swoją pracę z miłości do Boga i do innych, kompetentnie oraz z duchem służby.

Dora del Hoyo Alonso urodziła się 11 stycznia 1914 roku w Boca de Huergano, miasteczku na północy Hiszpanii. Była piątą z sześciorga rodzeństwa; jej rodzice zajmowali się rolnictwem. Życie rodzinne w jej domu zakorzenione było w głębokiej wierze chrześcijańskiej. Swoim bliskim Dora zawdzięcza też miłość do dobrze wykonanej pracy i upodobanie w zajęciach domowych.

Gdy miała 26 lat, przeprowadziła się do Madrytu, gdzie podjęła pracę jako pomoc domowa. Szybko wyróżniła się przez swoją inteligencję, zdolności manualne i ogromną wydajność w pracy oraz zainteresowanie, by się w niej doskonalić. W 1945 roku została zatrudniona w Akademiku Moncloa, nowo otwartym przez św. Josemarię Escrivę.

Założyciel Opus Dei znalazł w Dorze nieocenioną pomoc w trosce o porządek i atmosferę rodzinną, o które pragnął zadbać w Moncloa, gdzie zamieszkało ponad stu studentów. Doświadczenie nabyte przez Dorę podczas jej pierwszych lat w Madrycie zaowocowało znaczną poprawą w obsłudze prasowania, prania, sprzątania i gotowania, dzięki czemu w Akademiku zapanowała atmosfera pełna pokoju i radości. Również dla Dory to spotkanie było decydujące, gdyż odkryła nowy wymiar swojego powołania chrześcijańskiego: zrozumiała, że może ofiarować Bogu swoją dobrze wykonaną pracę, która jest środkiem do świętości oraz współpracą w uświęcaniu się innych.

W 1946 roku Dora udała się do nowego Akademika otwartego w Bilbao. W tym mieście, 14 marca 1946 roku, poprosiła o przyjęcie do Opus Dei. Była pierwszą kobietą, która prosiła o to określając jednoczenie, że poświęcenie się pracom domowym w ośrodkach Opus Dei stanowi jej powołanie zawodowe. Od pierwszej chwili potrafiła odpowiedzieć z wiernością na Boże wezwanie, realizując i ukazując poprzez swoją pracę powszechne powołanie do świętości, które głosił św. Josemaria.

Odpowiadając na zaproszenie założyciela Opus Dei, 27 grudnia tego samego roku przeniosła się do Rzymu, by wraz z innymi kobietami troszczyć się o pierwszy rzymski ośrodek. Od tego momentu aż do dnia swojej śmierci Dora, poprzez swoją pracę i wierność, stanowiła ogromne wsparcie dla św. Josemarii. Pracowała z oddaniem i inicjatywą w utworzonej tam siedzibie centralnej Opus Dei. Następnie, od 1974 roku pracowała w Kolegium Rzymskim św. Krzyża, gdzie udają się studenci z całego świata, by polepszyć swoją formację filozoficzną i teologiczną. Jej przykład pomagał wielu młodym osobom uczyć się walki o świętość poprzez zwyczajną pracę, wykonywaną z odpowiedzialnością oraz zapałem, by dzielić się z innymi radością bycia dziećmi Bożymi. Cechowała ją pobożność eucharystyczna - Msza Święta była centrum i korzeniem jej życia wewnętrznego - a także żywa miłość do Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa oraz ufne zawierzenie swojemu Aniołowi Stróżowi.

Zmarła 10 stycznia 2004 roku, dzień przed ukończeniem 90 lat. 12 stycznia biskup Javier Echevarría, Prałat Opus Dei, koncelebrował w Kościele św. Eugeniusza uroczysty pogrzeb Dory del Hoyo. Obecni byli wierni z pięciu kontynentów.

Kompetencje i poświęcenie, które zawsze wykazywała w pracy, sprawiły, że jest znana w ponad pięćdziesięciu krajach i doceniana przez wszystkich, którzy mają nabożeństwo do św. Josemarii. Dlatego Prałat Javier Echevarria polecił, by jej doczesne szczątki spoczęły w Krypcie Kościoła Prałackiego Matki Bożej Pokoju przy Viale Bruno Buozzi 75 w Rzymie, blisko św. Josemarii Escrivy i biskupa Alvaro del Portillo.

Od tego czasu, tysiące wiernych Prałatury oraz inne osoby spontanicznie dawali poznać wpływ, jaki Dora wywarła w ich życiu. W świadectwach tych, którzy ją poznali, zwraca uwagę jej ogromna pobożność, męstwo, troskliwa miłość wobec wszystkich ludzi oraz miłość do Boga, która motywowała ją do pracy z radością. Odnotowano również wiele łask, które się przypisuje jej wstawiennictwu.

Prałat Opus Dei Javier Echevarria 18 lipca 2012 rozpoczął w Rzymie proces kanonizacyjny Dory del Hoyo. Podczas tej uroczystości, Prałat zadeklarował: „Jestem coraz bardziej przekonany co do fundamentalnej roli, jaką ta kobieta miała i ma w życiu Kościoła i społeczeństwa. Pan wezwał Dorę del Hoyo by zajmowała się pracami podobnymi do tych, o które troszczyła się Najświętsza Maria Panna w domu w Nazarecie. Chrześcijański przykład tej kobiety z jej wiernością życiu chrześcijańskiemu, pomoże utrzymać żywym ducha służby i rozpowszechnić we współczesnym społeczeństwie znaczenie rodziny, autentycznego Kościoła domowego, które potrafiła urzeczywistniać w swojej codziennej, hojnej i radosnej pracy.”

Ceremonia zamknięcia wstępnego etapu procesu kanonizacyjnego Dory del Hoyo miała miejsce 24 października 2016 roku, kierowana przez Prałata Opus Dei Javiera Echevarrię, który wyszczególnił w swoim przemówieniu „pokój płynący z jej obecności, który pomagał w wiernym podążaniu za Panem.”