Władze publiczne

Chrześcijanie w społeczeństwie. Płyta nr II. ścieżka nr 1. czas trwania 29 minut.

Moje wrażenia:

  • Bardzo sprawnie przetłumaczone.
  • Film zaczyna się od ukazania konieczności władz państwowych wynikającej ze społecznej natury człowieka. Przedstawia założenia prawdziwej demokracji w odniesieniu do relatywizmu, liberalizmu, socjalizmu i moralności chrześcijańskiej. Zaznacza się tu, że nie jest możliwa prawdziwa demokracja bez wychowania w moralności.
  • Podaje się argumenty moralne za prawem do nauczania religii w szkołach.
  • Podnosi się kwestię państwa laickiego, zasadności wspierania Kościoła przez państwo.
  • Ukazuje się naturę klerykalizmu politycznego. Ukazuje się tu również, dlaczego żaden istniejący dziś system polityczny nie odpowiada w pełni nauczaniu Kościoła.
  • Nie porusza się w filmie tematu niedoskonałości instytucji Kościoła (temat do dyskusji).
  • Warto zwrócić uwagę, że mogą razić takie zdania jak „Kościół naucza”…, „Kościół broni”…, „Kościół zawsze”…, „Kościół wszędzie” (temat do dyskusji).

Ks. dr Adam Sołomiewicz