Prezentacje o "Gaudete et Exsultate"

Dwie prezentacje mające na celu ułatwienie prowadzenia wykładu na temat papieskiej adhortacji.

Materiały formacyjne
Opus Dei - Prezentacje o "Gaudete et Exsultate"

Jak w każdej dobrej prezentacji plansze są skrótowe, dlatego niezbędne jest aby osoba przedstawiająca papieski dokument była z nim dobrze zapoznana. Inna możliwość to oglądać indywidualnie te prezentacje z adhortacją Gaudete et Exsultate w ręku.

Kliknąc, aby otworzyć  prezentację

Kliknąc, aby otworzyć  prezentację