Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Gdy nadchodzi czas oczyszczenia Matki według Prawa Mojżeszowego, należy przynieść Dzieciątko do Jerozolimy, aby zostało przedstawione Panu. (Łk, 2, 22) Tym razem, mój przyjacielu, ty będziesz tym, który poniesie klatkę z gołębiami. Popatrz, Ona - Niepokalana! podporządkuje się Prawu, jak gdyby rzeczywiście była osobą skalaną.

Gdy nadchodzi czas oczyszczenia Matki według Prawa Mojżeszowego, należy przynieść Dzieciątko do Jerozolimy, aby zostało przedstawione Panu. (Łk, 2, 22)

Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni, Sanktuarium Torreciudad (Hiszpania)

Tym razem, mój przyjacielu, ty będziesz tym, który poniesie klatkę z gołębiami. Popatrz, Ona - Niepokalana! podporządkuje się Prawu, jak gdyby rzeczywiście była osobą skalaną.

Czyż przykład ten nie stanowi dla ciebie, niemądry dzieciaku, pouczenia, że należy wypełniać święte Prawo Boże nie bacząc na własną ofiarę?

Oczyść się! My obaj z pewnością potrzebujemy oczyszczenia! Zadośćuczynienia, bardziej niż zadośćuczynienia - Miłości, która niczym rozpalone żelazo zdoła wypalić wszelki brud dusz naszych i będzie jak żar, wzniecający Boży płomień w nędznej czeluści naszych serc.

Pewien sprawiedliwy i pobożny człowiek przyszedł do świątyni wiedziony natchnieniem Ducha Świętego - zostało mu bowiem objawione, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Chrystusa; bierze on Mesjasza w swoje ramiona i mówi: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. (Łk, 2, 25-30)

Różaniec Święty, Czwarta tajemnica radosna. Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni