Nowenna do św. Josemaríi o uświęcenie życia rodzinnego

Możemy modlić się o wzmocnienie jedności rodziny, o poprawienie relacji w małżeństwie czy o pomoc w wychowaniu dzieci.

Nowenna do św. Josemaríi o uświęcenie życia rodzinnego

Modlitwy tej nowenny została przygotowane z myślą o małżeństwach. Jej celem jest proszenie Boga, przez wstawiennictwo Św. Josemaríi, o łaskę stworzenia autentycznej chrześcijańskiej rodziny i dbania o dobre relacje w niej na bazie miłości do Chrystusa i przykładzie Świętej Rodziny.

Na każdy dzień zostały wybrane teksty z nauczania Św. Josemaríi, które przekazują fragmenty doktryny chrześcijańskiej na temat rodziny.

Druga część rozważań na każdy dzień składa się z intencji, które kierujemy do Boga, aby rozważane wcześniej prawdy zostały przemienione na konkretne postanowienia i szczere wysiłki wyrobienia w sobie dobrych nawyków, które pomogą całej rodzinie.

Można czytać wszystkie teksty na dany dzień, lub tylko wybrane, w zależności od indywidualnych potrzeb.

Nowennę można odmawiać przez dziewięć kolejnych dni albo raz w tygodniu, przez dziewięć kolejnych tygodniu. Lub też, z pełną wolnością, w wybrane dni, według możliwości małżonków.

ks. Francisco Faus