Nabożeństwo św. Josemaría do NMP z Loreto

Założyciel Opus Dei miał głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej i wiele razy przybywał do Loreto. Szczególnie pamiętna była pielgrzymka błagalna z 15 sierpnia 1951 r.

Opus Dei - Nabożeństwo św. Josemaría do NMP z Loreto

Założyciel Opus Dei miał głębokie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny Loretańskiej i wiele razy przybywał do Loreto w latach 1948 – 1971* . Czcił loretańskie sanktuarium prawdziwie synowską pobożnością. Prosił w nim o opiekę Maryi nad Ojcem Świętym, Kościołem i Opus Dei.

Szczególnie pamiętna była pielgrzymka błagalna z 15 sierpnia 1951 r. Jej celem było uproszenie wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny w obronie Opus Dei. Był to jeden z kluczowych momentów w historii Działa, kiedy to ważyły się losy jego „prawnego kształtu”.Szczegóły opis wspomnianych zdarzeń znajduje się w trzecim tomie książki „Założyciel Opus Dei”, A. Vazquez de Prada, (wyd. „M” i Księgarnia św. Jacka, Kraków 2006). Wspomniany autor zwraca uwagę na fakt, że słowa Założyciela Opus Dei nawiązujące do wizyty w Loreto zamieszczone są w homilii „Chrystus zwycięża przez pokorę”, w zbiorze homilii „To Chrystus przechodzi”.

W marcu 2008 została otwarta „Droga św. Josemaríi Escrivy” w obecności arcybiskupa Giovanni Tonucci, Delegata Domu Papieskiego, a także ówczesnego Prałata Opus Dei, biskupa Javiera Echevarríi.

________________________________

* Założyciel Opus Dei był w Loreto: 3-I-1948; 7-XI-1953; 12-V-1955; 8-V-1960; 8-V-1969; 22-IV-1971.