Modlitwa o wstawiennictwo małżeństwa Ortiz de Landázuri

Tę modlitwę można odmówić prywatnie, aby wyprosić łaskę u Boga za wstawiennictwem małżeństwa Ortiz de Landázuri.

Boże, Ojcze miłosierny, który udzieliłeś swoim sługom Laurze i Eduardo obfitości swojej łaski, aby żyli cnotami chrześcijańskimi w wypełnianiu swoich obowiązków rodzinnych i zawodowych, spraw, abym i ja umiał, tak jak oni, być narzędziem pokoju i radości w świecie.

Zechciej uczcić Twoje sługi i za ich wstawiennictwem użycz mi łaski, o którą Cię proszę... (Wymień swoją prośbę). Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Zgodnie z dekretem Papieża Urbana VIII oświadczamy, że nie mamy żadnego zamiaru uprzedzania w jakikolwiek sposób orzeczenia Kościoła, i że ta modlitwa nie jest przeznaczona do użytku publicznego.

Obrazek po polsku w przygotowaniu
Obrazek po polsku w przygotowaniu