Biografia małżeństwa Ortiz de Landázuri (Film z polskimi napisami)

Eduardo, lekarz i Laura, farmaceutka, pobrali się w 1941 r. W życiu małżeńskim, a także w trosce o siedmioro dzieci i w relacjach społecznych oraz pracy starali się spotykać Boga. Obydwoje byli wiernymi Opus Dei.

Eduardo Ortiz de Landázuri urodził się 31 października 1910 r. w Segowii. W 1933 r. ukończył studia medycz­ne, a w 1944 roku otrzymał tytuł dok­tora. 17 czerwca 1941 r. ożenił się z Laurą Busca Otaegui, z którą miał siedmioro dzieci. Kierował katedrami patologii w Kadyksie i w Granadzie. Prowadził również świetnie prosperu­jącą praktykę prywatną. W 1952 r. poprosił o przyjęcie do Opus Dei. Po kilku latach ks. Josemaría Escrivá zwrócił się do niego z prośbą o po­moc w zorganizowaniu Uniwersytetu Nawarry. Ortiz zrezygnował z pracy w Granadzie i przeniósł się do Pampeluny. Gdy po kilku latach Założyciel Opus Dei przyjechał na uczelnię, Or­tiz powiedział: „Ojcze, dałeś mi za za­danie założenie uniwersytetu - oto on”. Usłyszał wówczas odpowiedź ks. Josemaríi: „Nie miałeś zakładać uniwersytetu, ale miałeś się uświę­cać, zakładając uniwersytet”.

Dr Ortiz cieszył się niebywałym au­torytetem wśród kolegów i chorych. Każdego traktował z wielkim szacun­kiem i dla każdego miał czas. Leka­rze wielu specjalności chętnie przy­chodzili do niego po radę, ponieważ potrafił znakomicie diagnozować pa­cjentów. Był prawdziwym przyjacielem chorych i pomagał im, lecząc nie tylko dolegliwości fizyczne, ale i wspierając ich duchowo. Założona i kierowana przez niego Klinika Nawarry ma dziś światową renomę. Tutaj leczył się i spędził ostatnie miesiące swojego życia ojciec obecnego króla Hiszpa­nii. Klinice powierzona została też opieka medyczna nad słynnym kolarzem Miguelem Indurainem. Dr Ortiz zmarł 20 maja 1985 r.

11 grudnia 1998 r. otwarło jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.

Laura Busca Otaegui urodziła się 4 listopada 1912 r. w Zumárraga, w prowincji Guipúzcoa w Hiszpanii. Uczyła się w Zumárraga, Vergara i Valladolid. W roku 1935 uzyskała tytuł magistra farmacji na Uniwersytecie Centralnym w Madrycie. W tym samym roku poznała Eduardo Ortiz de Landázuri, z którym wzięła ślub w Sanktuarium Matki Bożej z Arantzazu (Oñate).

Laura miała zdecydowany temperament, była kobietą wielkoduszną i wyrozumiałą. Dzięki otrzymanej formacji i życiu duchowemu potrafiła odpowiedzieć na Boże wezwanie do poszukiwania świętości w codziennych zajęciach. 8 stycznia 1953 r. wstąpiła do Opus Dei. W swoim życiu była nadzwyczaj oddana swojemu mężowi i dzieciom, jak również innym osobom. Idąc za nauczaniem św. Josemaríi, wspólnie stworzyli „jasne i radosne ognisko rodzinne”, wspierając się wzajemnie by żyć bliżej Boga.

Od lat pięćdziesiątych dzielnie znosiła bolesne dolegliwości pleców. 11 grudnia 1998 r. spotkała ją radość uczestniczenia w sesji otwarcia diecezjalnego procesu badającego heroiczność cnót jej męża Eduardo, w którym zeznawała jako świadek. Zmarła w Pampelunie, w opinii świętości, 11 października 2000 r., po znoszonej nadzwyczaj mężnie bolesnej chorobie. W roku 2013 w Pampelunie został rozpoczęty jej proces beatyfikacyjny. 

Proces diecezjalny w sprawie życia, cnót i opinii świętości Laury Busca został zamknięty 22 czerwca 2015 r. Dowody z dokumentów i świadectw zebrane przez trybunał ustanowiony dla tego procesu zostały przesłane do Rzymu, aby mogły być przestudiowane przez Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych.

Od pewnego czasu ta Dykasteria jest już w posiadaniu dokumentacji związanej z procesem kanonizacyjnym męża Laury Busca, dr Eduardo Ortiz de Landázuri, który odbył się w okresie od 11 grudnia 1998 r. do 28 maja 2002 r.

Laura i Eduardo dzielili 44 lata szczęścia opartego na bezwarunkowej miłości, szacunku, wychowania swoich dzieci, bezgranicznej hojności i zrozumieniu. Ponieważ przeżywali swoje doświadczenie świętości jako małżeństwo, mogli służyć jako przykład dla wielu chrześcijańskich par; dlatego uznano za stosowne przedstawić ich razem do prywatnej pobożności wiernych, aby mogli jednocześnie uciekać się do wstawiennictwa Laury i Eduarda.

Dlatego Dykasteria Spraw Kanonizacyjnych będzie oddzielnie badać ćwiczenie cnót przez Laurę i Eduardo. Gdyby proces wykazał heroiczność cnót obojga małżonków, wystarczyłoby udowodnić tylko jeden cud, uzyskany dzięki wstawiennictwu małżeństwa Ortiz de Landázuri Busca, by można było ogłosić ich błogosławionymi.

W ten sposób Laura i Eduardo dołączają do listy par z możliwością kanonizacji.