Biografia małżeństwa Ortiz de Landázuri (Film z polskimi napisami)

Eduardo, lekarz i Laura, farmaceutka, pobrali się w 1941 r. W życiu małżeńskim, a także w trosce o siedmioro dzieci i w relacjach społecznych oraz pracy starali się spotykać Boga. Obydwoje byli wiernymi Opus Dei.

Eduardo Ortiz de Landázuri urodził się 31 października 1910 r. w Segowii. W 1933 r. ukończył studia medycz­ne, a w 1944 roku otrzymał tytuł dok­tora. 17 czerwca 1941 r. ożenił się z Laurą Busca Otaegui, z którą miał siedmioro dzieci. Kierował katedrami patologii w Kadyksie i w Granadzie. Prowadził również świetnie prosperu­jącą praktykę prywatną. W 1952 r. poprosił o przyjęcie do Opus Dei. Po kilku latach ks. Josemaria Escriva zwrócił się do niego z prośbą o po­moc w zorganizowaniu Uniwersytetu Nawarry. Ortiz zrezygnował z pracy w Granadzie i przeniósł się do Pampeluny. Gdy po kilku latach Założyciel Opus Dei przyjechał na uczelnię, Or­tiz powiedział: „Ojcze, dałeś mi za za­danie założenie uniwersytetu - oto on". Usłyszał wówczas odpowiedź ks. Josemarii: „Nie miałeś zakładać uniwersytetu, ale miałeś się uświę­cać, zakładając uniwersytet".

Dr Ortiz cieszył się niebywałym au­torytetem wśród kolegów i chorych. Każdego traktował z wielkim szacun­kiem i dla każdego miał czas. Leka­rze wielu specjalności chętnie przy­chodzili do niego po radę, ponieważ potrafił znakomicie diagnozować pa­cjentów. Był prawdziwym przyjacielem chorych i pomagał im, lecząc nie tylko dolegliwości fizyczne, ale i wspierając ich duchowo. Założona i kierowana przez niego Klinika Nawarry ma dziś światową renomę. Tutaj leczył się i spędził ostatnie miesiące swojego życia ojciec obecnego króla Hiszpa­nii. Klinice powierzona została też opieka medyczna nad słynnym kola­rzem Miguelem Indurainem. Dr Ortiz zmarł 20 maja 1985 r.

11 grudnia 1998 r. otwarło jego proces beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.

Laura Busca Otaegui (Laurita) urodziła się 4 listopada 1912 r. w Zumárraga, w prowincji Guipúzcoa w Hiszpanii. Uczyła się w Zumárraga, Vergara i Valladolid. W roku 1935 uzyskała tytuł magistra farmacji na Uniwersytecie Centralnym w Madrycie. W tym samym roku poznała Eduardo Ortiz de Landázuri, z którym wzięła ślub w Sanktuarium Matki Bożej z Arantzazu (Oñate).

Laura miała zdecydowany temperament, była kobietą wielkoduszną i wyrozumiałą. Dzięki otrzymanej formacji i życiu duchowemu potrafiła odpowiedzieć na Boże wezwanie do poszukiwania świętości w codziennych zajęciach. 8 stycznia 1953 r. wstąpiła do Opus Dei. W swoim życiu była nadzwyczaj oddana swojemu mężowi i dzieciom, jak również innym osobom. Idąc za nauczaniem św. Josemarii, wspólnie stworzyli „jasne i radosne ognisko rodzinne”, wspierając się wzajemnie by żyć bliżej Boga.

Od lat pięćdziesiątych dzielnie znosiła bolesne dolegliwości pleców. 11 grudnia 1998 r. spotkała ją radość uczestniczenia w sesji otwarcia diecezjalnego procesu badającego heroiczność cnót jej męża Eduardo, w którym zeznawała jako świadek. Zmarła w Pampelunie, w opinii świętości, 11 października 2000 r., po znoszonej nadzwyczaj mężnie bolesnej chorobie. W roku 2013 w Pampelunie został rozpoczęty jej proces beatyfikacyjny.

Natomiast 19 grudnia 2001 r. rozpoczął się w Madrycie proces beatyfikacyjny Guadalupe Ortiz de Landázuri, siostry Eduardo. Była nauczycielką i również należała do Opus Dei.