Powiadomienie o otrzymanych łaskach

Jeśli otrzymałeś łaskę od Boga dzięki wstawiennictwu Małżeństwa Ortiz de Landázuri, możesz wysłać swoją historię do Biura do Spraw Świętych Prałatury Opus Dei. W ten sposób można się przyczynić do szerzenia czci i potwierdzić skuteczność wstawiennictwa tej osoby.