Ład międzynarodowy

Chrześcijanie w społeczeństwie. Płyta nr II. ścieżka nr 3. czas trwania 29 minut.

Moje wrażenia:

  • Temat jest bardzo ogólny dlatego film może wydawać się mało konkretny. Na niektóre tematy mówi się rzeczy bardzo podstawowe.
  • W tym kontekście pojawia się wiele cennych stwierdzeń, które mogą być odkrywcze dla słuchaczy, np. „prawdziwy pokój międzynarodowy nie zasadza się na równowadze sił, ale na sprawiedliwości społecznej”.
  • Jest też wiele cennych stwierdzeń bez komentarza, np. „nie ma pokoju bez Boga, czego dowodem są obie wojny światowe”. To jest stwierdzenie dla przekonanych (ktoś mógłby pokazać kraj tak spoganizowany jak Szwecja, który cieszy się pokojem od trzech wieków).
  • Trochę może drażnić argumentacja w stylu: „wszyscy mamy wielką godność, bo tak mówi Biblia”, albo „bo tak naucza Kościół”.

ks. dr Adam Sołomiewicz