Figura św. Josemaríi w Bazylice św. Piotra

30 sierpnia na zewnątrz bazyliki św. Piotra postawiona została figura św. Josemaríi de Balaguera, założyciela Opus Dei. Rzeźba wykonana z marmuru, pięciometrowej wysokości, została umieszczona w niszy elewacji po lewej stronie Bazyliki św. Piotra, w transepcie zwanym również ramieniem św. Józefa, blisko wejścia do zakrystii.

Nisze w tej części Bazyliki Jan Paweł II przeznaczył dla rzeźb przedstawiających figury świętych i założycieli naszych czasów.

Figura św. Josemaríi stoi obok innych tego samego rozmiaru, między nimi znajduje się figura św. Grzegorza, założyciela Kościoła z Armenii (wykonana przez Armeńczyka Khatchika Kazandjiana); św. Teresy Andyjskiej, karmelitanki (wykonana przez Juana Eduardo Fernandeza Coxa, pochodzącego z Chile); św. Marcelino Champagnat, założyciela kongregacji Marianistów (autorstwa Jorge Jimenez Deredii, z Kostaryki).

Figura św. Josemaríi jest dziełem włoskiego artysty Romano Cosciego, który pracował nad rzeźbą, wykonaną tylko w jednym kawałku marmuru, od ponad roku. W 2002 roku Cosci wykonał inną rzeźbę umieszczoną na fasadzie bazyliki watykańskiej; jest nią figura przedstawiająca hiszpańską świętą Józefę od Serca Jezusowego, a która znajduje się przy wejściu do grot watykańskich.

W Watykanie znajduje się ponad 150 rzeźb przedstawiających figury świętych wliczając w nie te, które pochodzą z Colonatto. Celem takiej ilości figur świętych jest przypominanie, że Kościół jest upiększany żywotami świętych, którzy stanowią wzór i zachętę dla chrześcijan.

Podczas pracy nad rzeźbą św. Josemaríi Romano Cosci czerpał inspirację ze słów Pana Jezusa, które znajdujemy w Ewangelii, często rozważanych przez założyciela Opus Dei: „si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum” A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”.

Św. Josemaría podczas różnych okazji nawiązywał do tych słów. W 1968 roku głosił: „Od wielu już lat, od momentu założenia Opus Dei, rozważałem i skłaniałem innych do rozważań słów Chrystusa, które znajdujemy w Ewangelii św. Jana: et ego, si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum (J 12,32). Chrystus, umierając na krzyżu, przyciąga do siebie całe Stworzenie i w jego imię chrześcijanie, pracując pośród świata, powinni pojednywać wszystkie rzeczy z Bogiem umieszczając Chrystusa na szczycie wszystkich ludzkich działalności.” (w: Wywiadzie opublikowanym w L’Osservatore della Domenica, Watykan, maj-czerwiec 1968).

Rzeźba Cosci przedstawia św. Josemaríę z lekko otwartymi ramionami, ubranego w ornaty do odprawiania Mszy świętej. Poniżej wyrzeźbione zostały herby papieskie Jana Pawła II i Benedykta XVI, za czasów których została rozpoczęta i zakończona praca nad rzeźbą. U stóp świętego widać dwóch aniołów (Opus Dei zostało założone w święto Aniołów Stróżów): jeden z nich pokazuje św. Josemaríi otwartą książkę, w której zapisane jest wspomniany wcześniej wers z Ewangelii św. Jana.