Drzwi miłosierdzia w Kościele Prałackim

W Kościele Prałackim NMP Królowej Pokoju w Rzymie, podobnie jak w wielu innych miejscach, zostały otwarte "Bramy Miłosiedzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję”" (Papież Franciszek).

Nabożeństwo do św. Josemaríi

Prałat Opus Dei podczas ceremonii otwarcia Drzwi Świętych

W bulli Misericordiae Vultus, Papież Franciszek wyraził pragnienie, aby wiele osób odkryło Boże miłosierdzie w tym Jubileuszowym Roku. Między innymi zachęcił, aby w wielu katedrach i w innych kościołach o szczególnym znaczeniu zostały otwarte Bramy Miłosiedzia, "gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję"”.

Drzwi Miłosierdzia w Kościele Prałackim Najświętszej Marii Panny Królowej Pokoju, w którym spoczywają doczesne szczątki św. Josemaríi i bł. Alvaro del Portillo, zostały otwarte 13 grudnia 2015 r.

Dzięki temu każdy, kto uda się do tego kościoła będzie mógł uzyskać odpust zupełny proponowany z okazji Jubileuszu Miłosiedzia, po spełnieniu warunków przewidzianych w bulli Misericordiae Vultus. Ten odpust dotyczy "kary doczesnej", która jeszcze pozostaje jako skutek popełnionych przez siebie grzechów (po ich przebaczeniu w sakramencie Spowiedzi Św. ). Można również uzyskać go w intencji zmarłych wiernych (dusz czyśćcowych).

Rodzina przechodząca przez Drzwi Święte

Zgodnie ze zwykłymi warunkami uzyskania odpustu i z wytycznymi przewidzianymi w odniesieniu do Bram Miłosierdzia w innych kościołach o szczególnym znaczeniu czy sanktuariach, podczas Jubileuszowego Roku wierni będą mogli uzyskać odpust jeśli:

1. odwiedzą w ramach pielgrzymki Kościół Prałacki NMP Królowej Pokoju i tam, po przejściu przez Drzwi Święte - Bramę Miłosierdzia wezmą udział w nabożeństwie lub przynajmniej pozostaną tam przez dłuższy czas na modlitwie rozważając miłosierdzie;

2. odmówią wyznanie wiary i wybraną modlitwę za Ojca Świętego i Jego intencje, w szczególności "Ojcze Nasz". Zachęca się zakończyć tę chwilę modlitwy wezwaniem do Jezusa Miłosiernego (np. "Jezu, ufam Tobie!");

3. i wypełnią pozostałe zwykłe warunki uzyskania odpustu przewidziane przez Kościół: sakrament Spowiedzi Św. i przyjęcie Komunii Św., brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, także powszedniego (lekkiego).