Chrzest Pana Jezusa

"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (...) A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 13.17). Na Chrzcie świętym Pan odcisnął w twej duszy niezniszczalną pieczęć: jesteś dzieckiem Bożym. Dziecko, czyż nie rozpala cię pragnienie dążenia do tego, by wszyscy Go kochali?"

Myśli według tematów

Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. (...) A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie» (Mt 3, 13.17).

Chrzest Pana Jezusa, Sanktuarium w Torreciudad (Hiszpania)

Przez chrzest Bóg, nasz Ojciec wziął w posiadanie nasze życie, włączył nas w Chrystusa i zesłał nam Ducha Świętego.

Siła i moc Boga rozświetlają oblicze ziemi.

Rozpalmy świat ogniem, który przyniosłeś przychodząc na ziemię!... Wtedy w dniu bez końca światło Twojej prawdy, o nasz Jezu, oświeci wszystkie umysły.

Królu mój, słyszę, jak wołasz głosem mocnym, nadal brzmiącym: ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur? – przyszedłem ogień rzucić na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. I odpowiadam – całym sobą – wszystkimi moimi zmysłami i władzami: ecce ego: quia vocasti me! – Oto jestem: przecież mnie wołałeś!

Na Chrzcie świętym Pan odcisnął w twej duszy niezniszczalną pieczęć: jesteś dzieckiem Bożym.

Dziecko, czyż nie rozpala cię pragnienie dążenia do tego, by wszyscy Go kochali?

Źródło: To Chrystus przechodzi, 128. Zapiski wewnętrzne, 1741. Kuźnia, 264 i 300.

Różaniec Święty, Pierwsza tajemnica światła. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, 17