Aantal artikelen: 4

De zaligsprekingen (III): De luidspreker van God

“Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen getroost worden.” Het lijden kan een ervaring zijn die ons in staat stelt God te ontmoeten. Paus Franciscus heeft deze tekst over de zaligsprekingen voorgelegd aan de jongeren ter voorbereiding van de Wereldjongerendagen in Polen.

Geloofsleven

De zaligsprekingen (IV): de revolutie van de zachtmoedigen

Bij de derde zaligspreking nodigt de Heer ons uit een zachtmoedig hart te kweken, dat bereid is om met rust, nederigheid en standvastigheid met God samen te werken.

Geloofsleven

De zaligsprekingen (II): verrijkt worden door het beleven van de armoede

Het tweede hoofdartikel over de zaligsprekingen, dat vooral gericht is tot jongeren, gaat in op de raad van de Heer: "Zalig de armen van geest, want aan hen behoort het Rijk der hemelen.”

Geloofsleven

De zaligsprekingen (I): Dromen van grote dingen

De tekst van de ‘Bergrede’ heeft het leven verlicht van gelovigen en niet-gelovigen. Het is moeilijk om niet geraakt te worden door deze woorden van Jezus. De Zaligsprekingen zijn de ‘identiteitskaart’ van de christen – dit is onze identiteitskaart -, want ze schetsen het gezicht van Jezus zelf en zijn manier van leven.

Geestelijke teksten