Aantal artikelen: 48

Een wereld die hunkert naar vrede

Toen mgr. Escrivá de mens en de maatschappij van de twintigste eeuw in ogenschouw nam, zei hij wel dat “deze wereldcrises evenzovele vragen naar heiligen zijn”. Wat kunt u hierover zeggen? Blijven deze woorden geldig voor de mens en maatschappij van de eenentwintigste eeuw?

Prelaat van het Opus Dei

Antwoord op vragen naar God

Er bestaat tegenwoordig een nieuwe belangstelling voor religiositeit. Welk antwoord biedt het Opus Dei op deze hervonden innerlijke dorst?

Prelaat van het Opus Dei

Man, vrouw en gezin

In welke betekenis spreekt u over de vrouw als de spil van het gezin?

Prelaat van het Opus Dei

Kinderen van God

Waarop is de geest van het Opus Dei gebaseerd?

Prelaat van het Opus Dei

Conservatief of progressief

Is het Opus Dei een conservatieve organisatie?

Prelaat van het Opus Dei

“Neem uw toevlucht tot de heilige Jozefmaria in al uw noden”

Homilie van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, op 26 juni 2003 in de parochiekerk van de heilige Jozefmaria te Rome.

Documentatie

Steeds meer met Christus te vereenzelvigen

Preek van de prelaat van het Opus Dei, mgr. Javier Echevarría, tijdens de laatste mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá op 10 oktober 2002 in de Romeinse basiliek van San Eugenio.

Documentatie

Herontdekking van de universele oproep tot heiligheid

Homilie van mgr. Javier Echevarría, prelaat van het Opus Dei, in de mis van dankzegging voor de heiligverklaring van Jozefmaria Escrivá. Rome, Sint Pietersplein, 7 oktober 2002.

Documentatie