75 jaar Opus Dei

Waar ligt volgens u de bijzondere vitaliteit van het Werk, nu bijna vijfenzeventig jaar na zijn stichting?

Artikelen Mgr. Javier Echevarria

Onze specifieke taak bestaat niet uit het ontwikkelen van bepaalde apostolaatswerken; wel uit het stimuleren van mensen van alle sociale geledingen en soorten werk om hun eigen leven te heiligen en op die wijze de universele waarden van het evangelie te helpen uitdragen. Er zijn centra van ons in meer dan zestig landen: de meest recente in Zuid-Afrika, Kazakstan en Libanon. Overal proberen de gelovigen van de prelatuur te leven als eerlijke christenen door een, in woorden van de stichter, intens apostolaat van vriendschap en vertrouwen in de eigen gezins- en beroepsomgeving te verrichten. Daarnaast werken sommigen aan dienstverlenende projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, etc. Zij starten deze op als daar behoefte aan is en altijd in samenwerking met anderen die vaak niet katholiek zijn. Het is bekend dat de stichter zijn apostolaat begon onder de armen en zieken in Madrid.

Marco Politi, La Repubblica (Italië), 10 januari 2002