Aantal artikelen: 38

“Als u denkt volstrekt gelijk te hebben...”

Ga iedere keer nederiger naar je geestelijk leidsman - en stipter, want ook dat is nederigheid. Bedenk dan - en je vergist je niet, want God zelf is het die tot je spreekt - dat je als een klein kind bent, dat openhartig is, dat geleerd wordt te praten en te lezen, de bloemen en de vogels te kennen, vreugde en verdriet te verwerken, te letten op de grond waarop het loopt. (De Voor, 270)

Dagelijkse teksten

“God weerstaat de hovaardigen”

Een veilige weg tot de nederigheid is te overwegen dat we - ook al hebben we geen talent, naam of fortuin - efficiënte werktuigen kunnen zijn als we ons tot de Heilige Geest wenden om te vragen of Hij ons zijn gaven meedeelt. Ondanks dat de Apostelen drie jaar lang door Jezus waren onderwezen, vluchtten ze ontzet voor de vijanden van Christus. En toch lieten ze zich na Pinksteren geselen en opsluiten en gaven ze ten slotte hun leven als getuigenis van hun geloof. (De Voor, 283)

Dagelijkse teksten

“Kuisheid is geen dodelijke en vernederende last”

Als je een rein leven leidt en de heilige zuiverheid beleeft, dreigt er een groot gevaar waaraan wij allemaal blootgesteld zijn: het risico om in het geestelijk leven of in het beroepsleven te verburgerlijken. Het gevaar - ook voor degenen die door God tot het huwelijk geroepen zijn - een zonderling te worden, een egoïst, een mens zonder liefde. Bestrijd dat risico tot in de wortel, zonder ook maar enige concessie te doen. (De Smidse, 89)

Dagelijkse teksten

“Wij willen zien met reine blik”

Hoe mooi is de heilige zuiverheid! Maar ze is niet heilig, noch aangenaam aan God, als we haar scheiden van de naastenliefde. De naastenliefde is een zaad, dat door het water van de zuiverheid zal groeien en de sappigste vruchten zal dragen. Zonder naastenliefde is de kuisheid onvruchtbaar, en veranderen haar steriele wateren de zielen in modderpoelen en moerassen, waaruit de stank van de hoogmoed opstijgt. (De Weg, 119)

Dagelijkse teksten

“Na de dood zult u ontvangen worden door de Liefde”

Nu begrijp je hoeveel je Jezus hebt laten lijden, en je bent vol smart. Wat is het toch eenvoudig om Hem vergiffenis te vragen, en jouw veelvuldig verraad uit het verleden te bewenen! Je hebt een onbedwingbaar verlangen alles goed te maken! Goed. Maar vergeet niet, dat de geest van boetvaardigheid vooral bestaat in het vervullen van plicht van elk ogenblik, wat het je ook moge kosten. (De Kruisweg, 9de statie, n.5)

Dagelijkse teksten

“Ga met blijdschap en inzet verder”

Ga met blijdschap en inzet verder, ook al stel je nog zo weinig voor. Helemaal niets, zelfs! Met Hem zal niemand in de wereld je kunnen tegenhouden. Bedenk ook dat alles goed is voor wie van God houdt. Op deze aarde is er voor alles een oplossing, behalve voor de dood: en voor ons is de dood het Leven. (De Smidse, 1001)

Dagelijkse teksten

“De armoede dienen we van harte te beminnen”

Als wij dicht bij Christus zijn en zijn voetstappen volgen, dienen we de armoede, de onthechting van de aardse goederen en de ontberingen van harte te beminnen. (De Smidse, 997)

Dagelijkse teksten

“Wij hebben geen tijd in overvloed, we hebben geen seconde te verliezen”

Je troostte je met de gedachte dat het leven het verbruiken van jezelf is, opbranden in de dienst van God. - Als we onszelf zó helemaal voor Hem verbruiken, zal de dood komen als een bevrijding die ons in het bezit zal stellen van het Leven. (De Voor, 883)

Dagelijkse teksten

“De vrede van Christus in het rijk van Christus”

Een geheim. - Een publiek geheim: de wereldcrises ontstaan door een tekort aan heiligen. God wenst een handvol van “zijn” mensen in iedere menselijke activiteit. - En dan... pax Christi in regno Christi, de vrede van Christus in het rijk van Christus. (De Weg, 301)

Dagelijkse teksten

“God die je zonder jou geschapen heeft, zal je niet zonder jou redden”

Uit een brief schrijf ik een voorbeeld over van lafheid, in de hoop dat jij dat niet zal navolgen: “natuurlijk ben ik u er zeer erkentelijk voor dat u aan mij denkt, want ik heb veel gebed nodig. Maar ik zou u ook dankbaar zijn als u bij uw gebed tot de Heer om een “apostel” van mij te maken, geen moeite zou doen om Hem te vragen dat Hij zou willen dat ik mijn vrijheid zou moeten opgeven.” (De Voor, 11)

Dagelijkse teksten