Aantal artikelen: 38

“Denk over je leven na en vraag om vergeving”

Denk rustig en zonder scrupules over je leven na. Vraag om vergeving en maak het vaste, concrete, duidelijk omlijnde voornemen om je in het een en ander te beteren: in wat je moeite kost, in wat je gewoonlijk niet doet zoals het hoort, en waarvan je heel goed weet dat het anders moet. (De Smidse, 115)

Dagelijkse teksten

“Onderzoek jezelf, langzaam en moedig”

Gewetensonderzoek. - Een dagelijkse taak. - De boekhouding wordt nooit verwaarloosd door iemand die een zaak drijft. En bestaat er een “zaak” die meer waard is dan die van het eeuwige leven? (De Weg, 235)

Dagelijkse teksten

“Dan zal ik de warmte van uw goddelijkheid voelen”

Wie voor God werkt moet een 'meerwaardigheidscomplex' hebben. Dit heb ik je al eens eerder gezegd. - Maar, vroeg je, is dat dan geen teken van hoogmoed? Nee! Het is een gevolg van de nederigheid, van een nederigheid die me doet zeggen: Heer, U bent wie U bent en ik ben daarvan de tegenpool.

Dagelijkse teksten

“Als wij nederig zijn, zal de Heer ons nooit in de steek laten”

Die depressies als je je gebreken ziet, of als de anderen die gebreken ontdekken, missen elke grondslag. - Vraag om de ware nederigheid. (De Voor, 262)

Dagelijkse teksten

“Ze hebben gezegd; ze zullen wel denken ...”

Hoe hoger je een standbeeld neerzet, des te groter en gevaarlijker is de klap als het naar beneden komt. (De Voor, 269)

Dagelijkse teksten

“De enige vrijheid die redt, is Christus”

Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de opdracht die God hun heeft toevertrouwd.

Dagelijkse teksten

“Hier ben ik, bereid om te doen wat U maar wilt”

Vol vuur vraag je: wat moet ik doen om mijn liefde voor God vast te houden en te laten groeien? - Mijn kind, doe afstand van de oude mens. Doe ook afstand van dingen die op zich goed zijn, maar die je zelfverloochening in de weg staan... Zeg Hem steeds met concrete feiten: “Hier ben ik, Heer, bereid om te doen wat U maar wilt.” (De Smidse, 117)

Dagelijkse teksten

“Mijn liefde voor de persoonlijke vrijheid uitgeschreeuwd”

Je vrij voelen ten opzichte van je geweten: nee! - Wat heeft die betreurenswaardige misvatting van de gewetensvrijheid, die verlof geeft om tegen ons diepste innerlijke weten in te handelen, niet een kwaad berokkend aan volkeren en individuen. Vrijheid van de gewetens, ja: dat betekent namelijk dat we allemaal de plicht hebben om dat innerlijke gebod te volgen, maar wel nadat we in dit opzicht een serieuze vorming hebben gekregen! (De Voor, 389)

Dagelijkse teksten

De Gedaanteverandering van de Heer

De hemel: “Geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord en geen mens kan het zich voorstellen, al wat God bereid heeft voor hen die Hem liefhebben”. Spoort deze openbaring van de apostel je niet aan om te strijden? (De Weg, 751)

Dagelijkse teksten

“Rust betekent nieuwe krachten opdoen”

Rust betekent nieuwe krachten opdoen, je idealen opfrissen en plannen maken... Kortom: iets anders doen om daarna met frisse moed tot je normale bezigheden terug te keren. (De Voor, 514)

Dagelijkse teksten