Kerstboodschap van de prelaat (2020)

Kerstboodschap van mgr. Fernando Ocáriz ter gelegenheid van het hoogfeest van de geboorte van de Heer.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Kerstboodschap van de prelaat (2020)

Mijn geliefde dochters en zonen: moge Jezus jullie behoeden!

Dit jaar krijgt het Kerstfeest een bijzondere sfeer door de wereldwijde gezondheidscrisis waarmee we te maken hebben. En wellicht nemen we concrete zorgen of verdriet mee naar Bethlehem, om ze bij de Heilige Familie neer te leggen.

De ontmoeting met het Kindje Jezus in de kribbe of in de armen van zijn Moeder, in een omgeving met beperkte mogelijkheden, ook op materieel gebied, helpt ons om met de ogen van het geloof de goddelijke en menselijke betekenis te zien van alles wat er gebeurt. We kunnen proberen om ook in de huidige omstandigheden de liefde van God voor ieder van ons te ontdekken. Het Kindje Jezus roept ons op om met een vrij hart te leven dat niet gehecht is aan de dingen van de wereld en in staat is te ontdekken wat echt belangrijk is.

Laten we deze intenties in de handen leggen van de heilige Jozef, vooral in dit Heilig Jaar dat de paus kortgeleden heeft aangekondigd.

Met mijn meest liefdevolle zegen wens ik jullie een heel Zalig Kerstfeest.

jullie Vader


Kerstmis 2020