Boodschap van de prelaat (9 april 2019)

"Mgr. Fernando Ocáriz nodigt ons uit om in de Goede Week Christus aan het Kruis te beschouwen en er over na te denken hoe wij ons persoonlijk beschikbaar stellen voor de wil van God".

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Boodschap van de prelaat (9 april 2019)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

Binnenkort, op Goede Vrijdag, zullen wij Christus aan het Kruis beschouwen en dan zien wijzijn mateloze verlossende liefde voor ons. Zijn liefde bracht Hem ertoe om zich volledig beschikbaar te stellen en om te gehoorzamen aan de wil van God de Vader.

Als wij Jezus navolgen en ons met Hem identificeren, dan willen wij ons ook volledig beschikbaar stellen – binnen het raamwerk van onze persoonlijke omstandigheden – voor de noden en uitdagingen van de evangelisatie. Ook zullen wij er dan naar verlangen om in ons dagelijks doen en laten de roepstem van Christus te ontdekken die ons uitnodigt om onze horizon te verbreden. Zoals Paulus zei, wij willen “alles voor allen” worden (1 Kor 9,22).

Wat de beschikbaarheid betreft, denk ik dat het ons kan helpen om in de weken die voorafgaan aan de zaligverklaring van Guadalupe, te overwegen hoe haar levensproject werd verruimd door het deel uit te laten maken van het goddelijke plan: met blijdschap en op een natuurlijke manier liet ze zich leiden door Gods voorzienigheid, van de ene plaats naar de andere en van het ene werk naar het andere. Gods werking in haar leven versterkte haar capaciteiten en talenten, stimuleerde haar persoonlijkheid en vermenigvuldigde de vruchten van haar leven.

God kan ook via ons veel goeds voor veel mensen tot stand brengen. Als wij maar de bereidheid hebben om te luisteren, te dienen, te helpen en ons te laten helpen; in één woord, om lief te hebben wat Hij wil, ondanks onze gebreken en fouten. Zoals de heilige Jozefmaria schreef: “Dit is het goddelijke spel van de overgave” (Brief 14-II-1974, nr. 5). En laten wij dit altijd en bij alles doen met de vrijheid en vreugde van de dochters en zonen van God.

Met alle genegenheid zegent jullie

Rome, 9 april de 2019