Bericht van de prelaat (9 september 2019)

Mgr. Ocáriz moedigt ons aan om naar de Moeder van Jezus te kijken om te leren hoe we het lijden kunnen omvormen in een situatie waar we licht, vrede en zelfs vreugde kunnen vinden.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (9 september 2019)

Mijn geliefde kinderen, moge Jezus jullie behoeden!


Op de 14e van deze maand zet de liturgie van de Kerk ons ertoe aan de Verheffing van het Heilig Kruis en, de dag daarop, de Smarten van Onze Lieve Vrouw te overwegen.

In gesprekken en samenzijns met zeer verschillende mensen - zoals jullie ook zal overkomen – ontbreekt het soms niet aan spontane commentaren over moeilijke situaties, leed en innerlijke duisternis. Bij deze gelegenheden herinner ik me vaak enkele woorden van de heilige Jozefmaria over de Moeder van Jezus: God heeft haar willen verheffen tot de volheid van de genade, maar “hier op aarde is haar de ervaring van het lijden, het vermoeiende van het werk en ook het moeilijke van het geloof niet bespaard gebleven” (Christus komt langs, nr.172).

Hoewel we deze realiteit niet helemaal kunnen begrijpen, zullen we, als we naar Maria kijken - vooral aan de voet van het kruis - iets meer kunnen begrijpen van de ervaring van het lijden en zullen we beetje bij beetje de betekenis ontdekken van de woorden van Paulus: “Ik vul in mijn lichaam aan wat nog ontbreekt aan de verdrukkingen van de Christus, ten bate van zijn lichaam, dat is de Kerk” (Kol 1,24). Zo kan het lijden omgezet worden in een situatie waarin we licht, vrede en zelfs vreugde kunnen vinden: “Lux in Cruce, requies in Cruce, gaudium in Cruce”.

Met alle genegenheid, zegent jullie

jullie Vader


Rome, 9 september 2019