Bericht van de prelaat (29 april 2020)

Nu de meimaand voor de deur staat nodigt mgr. Fernando Ocáriz ons uit om ons te verenigen met de intenties van de Paus en met geloof de bescherming van Onze Lieve Vrouw aan te roepen.

Pastorale brieven en berichten
Opus Dei - Bericht van de prelaat (29 april 2020)

Mijn geliefde dochters en zonen, moge Jezus jullie behoeden!

We beginnen bijna met de maand die volgens de kerkelijke traditie aan de Heilige Maagd is toegewijd. In haar moederlijke bemiddeling vinden we geborgenheid en ook de kracht om waar nodig de troost van haar Zoon te blijven brengen. Wat een vertrouwen geeft het ons om onze Moeder, net als de heilige Jozefmaria, aan te roepen als “refugium nostrum et virtus” (Onze toevlucht en kracht). Ook in de huidige omstandigheden die we overal ter wereld meemaken, is zij onze kracht en ons toevluchtsoord.

In veel landen zullen we begin mei nog steeds thuis zijn, met weinig bewegingsvrijheid. Dit maakt het wellicht eenvoudiger om de Mariale devoties zoals de rozenkrans of zelfs de bedevaart van de maand mei, meer in familieverband te beleven. Want ook al kunnen we in deze omstandigheden fysiek geen heiligdommen, kapelletjes, enz. bezoeken, toch is het nog altijd mogelijk om dankzij de technologie op digitale manier naar deze plaatsen toe te gaan en zelfs om familieleden, vrienden en kennissen uit te nodigen om met ons mee te gaan.

Ik vraag jullie in het bijzonder om bij deze bezoeken aan onze Moeder, de intenties van de Paus aan te bevelen. Paus Franciscus heeft ons in zijn brief van 25 april uitgenodigd om niet alleen thuis het rozenhoedje te herontdekken, maar ook om te blijven smeken om de beëindiging van de pandemie en dat degenen die het meest lijden de bescherming van Onze-Lieve-Vrouw mogen ervaren.

Met alle genegenheid zegent jullie

jullie Vader

Rome, 29 april 2020